FAQ

1. Čo s nočnými návštevami? Ako dopadla Vaša iniciatíva?

Presne o toto sa usilujeme už takmer tri roky a pokúšame sa ďalej . Po prvom pokuse sme boli z vedenia Účelového zariadenia Študentské domovy a jedálne STU (vedenie nad všetkými STU internátmi v Bratislave) odmietnutí, že študenti to predsa nechcú.

Totižto, každý internát STU má svoju vlastnú RUŠ, a proti nášmu návrhu sa podpísala väčšina (2 ZA a 4 PROTI). Proti boli napríklad “študenti” z Gardy, Bernoláku, Dobrovičky… A keďže ubytovací poriadok máme všetci jednotní, ťažko by sa udeľovala výnimka. Samozrejme, ostatné RUŠ-ky sme kontaktovali, ale buď nás ignorovali, alebo potvrdili svoje nesúhlasné stanovisko. Skutočne ťažko sa nám potom argumentuje, že “študenti to chcú” – keď dve tretiny podpíšu, že nesúhlasia. Takže v tomto smere sú vlastne vinní študenti, ktorí si ich na svojom internáte zvolili.

Priebežne ale skúšame ďalej. Na výjazdovom zasadnutí študentských organizácií v júni sme tému opätovnej otvorili a napríklad niektoré RUŠ-ky prehodnotia svoj postoj. Uvidíme, či sa podarí presvedčiť aj ostatné .

2. Myslíte si, že robíte dosť za tie body čo dostávate?

Áno! Vieme, že predstavy študentov sú všelijaké, ale skutočne nemáme veľa benefitov. Bodovo dostávame najmenej zo všetkých organizácií (v niektorých prípadoch aj o viac ako polovicu menej, ako ostatní) a drvivá väčšina našich členov ani nemá udelení strop možných bodov, o ich konkrétne množstvo sa žiada podľa aktivity člena.

Zrátajte si, koľko oznamov, podujatí a služieb (vysávač, uskladnenie vecí na leto, Antibordel…) je k dispozícii na Mladosti oproti iným internátom! Za málo z toho pýtame nejaký poplatok a ten sa aj tak vždy vrazí naspäť do ďalšej činnosti. Pozrite si mieru odozvy na správy na facebooku – v tejto chvíli je to “Vysoká miera odozvy na správy 100 % miera odozvy, čas odozvy: 5 min” – takže k dispozícii na vaše otázky sme vám prakticky nonstop. Nevravíme, že nemáme žiadne výhody, alebo že všetko robíme dokonale, ale skutočne sa snažíme robiť veci čo najlepšie a hlavne pre vás!

Tiež sa k nám dostali napríklad klebety, že študenti prišli o jednotky na B blokoch z dôvodu, že sme si ich rozobrali my – to je ale nemožné, keďže súčasný systém je nastavený tak, že my do neho ani nevidíme, nie ešte aby sme niečo menili.

3. Na blokoch A a B nie je študovňa. Nedalo by sa to nejako vyriešiť?

Na toto sa zatiaľ nikto nesťažoval, takže sme to zatiaľ neriešili. Je to dobrá pripomienka a budeme sa jej venovať po odovzdaní do prevádzky študovne na D blokoch.

4. Námietky k vysávaču

Dostupnosť
Vysávač bol premiestnený na nové miesto pre zvýšenie dostupnosti, od júla by malo požičanie prebiehať rýchlejšie. Bohužiaľ, aj my sme poväčšine pracujúci študenti a teda nemáme člena, ktorý by bol na internáte nonstop.

Cena
Ohľadom platenia zmenu nechystáme, väčšina vracia vysávač práve po 40-60 minútach. Zmena ceny nebolo zvýšenie, len lineárne prispôsobenie situácii.

Nadstavce
Čo sa nadstavcov týka – berieme na vedomie, pokúsime sa nejaké dokúpiť v čo najbližšej dobe.

5. Nebolo by možné zlepšiť vybavenie kuchyniek?

Tento problém sa rieši priebežne s rekonštrukciou. Na nových blokoch je už kuchyňa riadna a keďže sa plánuje rekonštrukcia aj zvyšných blokov momentálne sa neoplatí investovať do vybavenia tých súčasných. Najmä keď mnohé kuchynky sú v takom zdevastovanom stave napr. zateká tam, že zariadenie by sa aj tak rýchlo zničilo či rozkradlo.

6. Nebolo by možne zorganizovať viac podujatí?

Plánujeme 🙂 U nás je to trochu problematické, nakoľko nevyberáme pri podujatiach vstupné ani žiadne členské, žijeme celý rok len zo sponzorských darov a našich aktivít napr. uskladňovania vecí cez leto, čo sotva stačí na pokrytie súčasných podujatí. Tento rok sme napr. občerstvenie na šachovom turnaji a spoločenských hrách spoly zabezpečovali z našich súkromných zdrojov.

7. Nedá sa zlepšiť organizáciu Antibordelu?

Snažíme sa o to každý rok 🙂 Vieme, že to vždy nie je dokonalé, ale vzniknutým problémom sa snažíme o rok neskôr vyvarovať. Ak máte niekto konkrétny návrh na zlepšenie, radi ho uvítame na emaily rus@rus.sk.

8. Neplánuje sa oprava vstupného schodisko k C a D blokom?

Rekonštrukcia schodiska je v prípravnom štádiu. Tento problém rieši vedenie internátu. Snáď sa to niekedy podarí 

9. Peniaze z bytného pre RUŠ-ku?

RUŠ ŠD Mladosť z peňazí, ktoré platia študenti ako za ubytovanie, nedostáva nič.

10. Prečo nemôžme mať kľúče aj zo spodných vstupných dverí na bloku?

Toto nie je možné z dôvodu bezpečnosti. Raz by niekto riadne nezatvoril dvere a hneď by sme tu mali bezdomovcov, čo kempujú nad cintorínom. Z tohto dôvodu sa aj búrali stienky pri schodištiach na A-čkach počas Antibordelu, lebo si našli svojich nájomcov.

11. Prečo nemôžme využívať átrium?

Zamedzenie prístupu do átrií vzniklo aj z dôvodov problémov s dodržiavaním pokoja v jeho priestoroch a tým rušenie študentov bývajúcich v izbách otočených týmto smerom. Svoje o tom vedia určite študenti ubytovaných pri ceste do Elamu, Kotolne a niekedy aj nad samotným átriom AB 🙂

Tiež sme sa týmto problémom nezaoberali, keďže podľa našich informácií si átrium chcel do prenájmu vziať Ynet (Plán činnosti na rok 2016, bod 3.2.4. Revitalizácia átria na ŠD Mladosť, bloky C a D: “Nakoľko átrium je výborná, ale žiaľ nevyužitá plocha, chceli by sme ju v rámci možností vylepšiť. Máme v pláne vybudovať miesto slúžiace na relax. Podľa možností s čo najnižšími nákladmi.”, odkaz: http://vz.ynet.sk/doc/plan_cinnosti_2016.pdf).

12. Ste nespokojný s vedením internátu? Máte nejaké vecné námietky?

Ak niekto má nejaké námietky, neváhajte nám poslať popis udalosti, situácie, ktorá to vyvolala. Na toto tu práve sme, aby sme podobné situácie riešili, len potrebujeme mať čo najpodrobnejšie informácie. Ideálne je keď sa ozvete bezprostredne po incidente.

13. Výpočet bytného v systéme pre príslušné končiace ročníky?

Už by to malo fungovať tak, že systém zobrazil presnú sumu, ktorú treba zaplatiť. Takáto informácia príde včas emailom na AIS.

14. Zrušenie ubytovania po omeškaní?

Ako prvé si treba uvedomiť, že samotný elektronický systém ubytovania funguje mimo RUŠ a aj samotného vedenia internátu Mladosť, pretože STU ho má centrálne spravovaný a tak my do neho nedokážeme zasahovať.

O zrušení ubytovania nerozhodujeme my, ale úplne niekto iný. My sme sa tým zaoberali, až keď daná situácia nastala. Sami sme vtedy boli proti rušeniu ubytovania študentom a žiadali sme aspoň jednorazové udelenie výnimiek. Skončilo to ale neúspechom, keďže podľa pravidiel bol postup správny. Zrušenie ubytovania po nezaplatení do daného termínu je v súlade s pravidlami žiadostí o ubytovanie, termín splatnosti bol zverejnený už počas obdobia rezervácií izieb. V minulosti ešte pred rokom 2015 tiež nastávali situácie, že sa študenti omeškali a bolo im ubytovanie zrušené. Z toho dôvodu sa žiadalo, aby boli študenti okrem upozornení v systéme notifikovaní zaplatiť aj inak. Preto minulý rok chodil email cez AIS v nasledujúcom znení, hneď po schválení rezervácie, dva týždne pred termínom splatnosti:

„Vazeny student,
pre akademicky rok 2015/2016 Vam bola schvalena rezervacia izby:
1 Mladost — –/- [schvalena dna: 2015-08-..]
Instrukcie k platbam za ubytovanie su zverejnene v systeme
https://ubytovanie.stuba.sk/ v sekcii “rezervacie a ubytovanie” ->
“platba bytneho”. Upozornujeme Vas, ze v pripade ak nezaplatite do
stanoveneho terminu, bude Vam ubytovanie zrusene na cely akademicky
rok 2015/2016. Taktiez Vas upozornujeme, ze STU neposiela informacie
so ziadostou o platbu spolu s cislom uctu e-mailom – preto sa vzdy
riadte vylucne informaciami v informacnom systeme alebo na strankach
STU. Dalsie informacie o ubytovani su dostupne priamo v systeme
Ubytovanie STU. O novych informaciach Vas budeme informovat aj
priebezne – vzdy minimalne tyzden pred prislusnym terminom v procese
ubytovania.“

Ako je vidieť správa je celkom jednoznačná a ťažko sa argumentuje proti odobraniu ubytovania študentovi, keď dané upozornenie mal v ubytovacom systéme počas podávania žiadosti a ešte mu po jeho schválení aj prišla správa. Z toho dôvodu sme so sťažnosťami nepochodili.

Jeden z dôvodov, prečo sa ubytovanie začalo rušiť je, že mnohí študenti si požiadali o ubytovanie, ale neplánovali ho využiť. Miesto toho, aby o tom poslali správu jednoducho nezaplatili. Kvôli tomu potom ľudia z poradovníku nižšie čakali na ubytovanie dlhšie, ako bolo nevyhnutné. Preto sa dohodol postup, že prvá platba musí byť na účte bezodkladne a až za ďalšie platby sa platia pokuty – keď je študent ubytovaný a je isté, že má o ubytovanie záujem (tomu už nikto po 2 dňoch ubytovanie nezruší :)).

Ako sme však spomínali, so systémom nie sme 100% spokojní ani my a naposledy na výjazdovom zasadnutí pri diskusii s rektorom sa preberala aj téma, či by nemohli platby v systéme nabiehať skôr, aby si človek mohol na ubytovanie.stuba.sk odsledovať správnosť platby skôr, ako deň-dva pre finálnym termínom. Rovnako ste si mohli všimnúť, že tento rok boli upozornenia o zrušení ubytovania v prípade nezaplatenia opäť o niečo výraznejšie. Veríme, že tento rok sa daný problém bude týkať minima z vás.

Facebook RUŠ ŠD Mladosť

Moderovaná stránka na sociálnej sieti Facebook spravovaná Radou ubytovaných študentov ŠD Mladosť je určená na riešenie problematiky týkajúcej sa ubytovania študentov, platby bytného, oznamovania sťažností, rovnako je určená aj na uvádzanie podnetov na zlepšenie zo strany ubytovaných študentov a kladenie otázok, na ktoré RUŠ odpovie priamo alebo prekonzultuje podnet s vedením internátu a sprostredkuje odpoveď ubytovaným študentom.

 

Ako postupovať pri ubytovaní na internát alebo pri platbe bytného?

Potrebné informácie nájdeš na www.rus.sk/ubytovanie/ alebo v ubytovacom systéme na adrese http://ubytovanie.stuba.sk po prihlásení sa prostredníctvom prihlasovacích údajov z AIS STU, študenti nastupujúci do prvého ročníka bakalárskeho štúdia použijú registračné číslo prihlášky ako meno a rodné číslo (bez znaku lomka) ako heslo. V ubytovacom systéme http://ubytovanie.stuba.sk/ sa nachádzajú aj kritériá pre prideľovanie ubytovania podľa jednotlivých fakúlt STU, všetky potrebné informácie týkajúce sa dátumov splatnosti bytného a všetky údaje potrebné k uskutočneniu platby. V časti „Platba bytného – stav“ je možné si skontrolovať pripísanie platby bytného na účet ÚZ ŠDaJ STU.

 

Som v poradovníku, kedy dostanem internát?

O termínoch prideľovania ubytovania rozhoduje výlučne fakulta. Termíny prideľovania ubytovania nie sú fixne stanovené a pre jednotlivé fakulty sú rôzne. Viacero termínov (po starom kôl) pre prideľovanie ubytovania nie je samozrejmosťou. V ideálnom prípade by malo byť len jediné prideľovanie ubytovania, (prípadne ešte jedno, v ktorom sa riešia odvolania). Fakulta môže prerozdeliť vždy len toľko voľných miest na študentskom domove, koľko na danom internáte má. Samozrejme často pridelí ubytovanie aj tým študentom (hlavne prvákom), ktorí napokon ubytovanie ani nebudú potrebovať (napr. neprídu sa zapísať alebo sa im zmení sociálna situácia, presťahujú sa do BA a internát už nebudú potrebovať a podobne).

Aj vďaka tomu sa uvoľňujú ďalšie voľné miesta na internáte a tieto miesta sa automaticky prideľujú ďalším študentom podľa poradovníka. Každé ďalšie prideľovanie teda prebehne až po tom, čo sa nejaké miesto uvoľní. Ak nebolo vyhlásené nové prideľovanie ubytovania znamená to, že fakulta zatiaľ žiadne ďalšie voľné miesta nemá k dispozícii. Musia prebehnúť prvé zápisy a pod. a akonáhle sa nejaké miesto uvoľní pridelí sa čakateľovi z poradovníka. S istotou sa preto nedá garantovať ubytovanie ani tomu, kto je v poradovníku na prvom mieste. Ak by fakulta s určitosťou vedela, že ubytovanie dostane, tak by mu ho pridelila už v prvom termíne. Do tej doby, kým sa nejaké miesta neuvoľnia, nezostáva nič iné, len čakať.

Bodová hranica ako aj počet osôb, ktorým bude ubytovanie pridelené teda závisí len od fakulty a od vyššie spomínaných faktorov, ako je napr. aj počet pridelených miest danej fakulte na konkrétnom internáte STU. Z predchádzajúcich rokov a skúseností však vieme povedať, že obvykle do konca septembra (po 30.9.) sa pridelí ubytovanie približne 10 osobám (na miesta tých, ktorí o ubytovanie nemajú záujem alebo nenastúpili na fakultu). Najväčší posun v poradovníku je potom až na prelome semestrov (v januári), vtedy dostane ubytovanie z poradovníka asi 70 osôb.

 

Registrácia elektrospotrebičov

Registrovať je nutné chladničky a mikrovlnky.Registrácia prebieha na začiatku akademického roka (t.j. september – október), alebo, keď si chladničku donesieš, vo forme vypísania dvojitého formulára (formát A4, ktorý je rozdelený na dve rovnaké časti), ktorý je možné získať na vrátnici, kde ho po jeho vyplnení (oboch častí) aj následne odovzdáš.

Druhá fáza je overenie a potvrdenie registrácie elektrikárom ŠD. Ten príde na izbu, porovná údaje na spotrebiči, podpíše formulár a druhú polovicu vám nechá na izbe, tento potvrdený papier je potrebné potom viditeľne umiestniť na chladničku prilepením lepiacou páskou. Týmto je registrácia dokončená a nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky. Registrácia aj ďalšie užívanie chladničky je bezplatné, je zahrnuté v cene bytného.

 

Výmena starého nábytku

Ak potrebuješ vymeniť (z dôvodu vysokého opotrebovania) nejakú časť nábytku, kontaktuj vedúceho prevádzkového úseku. Treba však rátať s tým, že možnosti sú viac než obmedzené. Z praktických skúseností vieme, že sú riešené len havarijné stavy.

 

 

Vymaľovanie izby

Ak si chceš svojpomocne vymaľovať svoju izbu, treba kontaktovať vedúceho prevádzkového úseku. On zabezpečí, aby ti bolo zapožičané všetko potrebné náradie a materiál (sadra, valček, biela farba, vedro,…).

 

Zvieratá na internáte

Ubytovaný nesmie v objekte ŠD Mladosť chovať žiadne zvieratá.

 

Návštevné hodiny

Návštevy možno prijímať od 6:00 hod. do 21:30 hod.Ukončenie návštevných hodín je stanovené na 22:00 hod. pre cudzích návštevníkov a 24:00 hod. pre študentov STU.

 

Upchatý odtok vo vani

V prípade, že ti neodteká voda z umývadla, či z vane, je možné si z vrátnice zapožičať zvon. Ako záloha sa necháva ubytovací preukaz.V prípade, že použitie zvonu nepomohlo, môžeš problém zapísať do knihy porúch pre vodára umiestnenej na príslušnej vrátnici a on príde problém vyriešiť na bunku osobne.

 

staznost@rus.sk

Na túto mailovú adresu by mali byť smerované problémy týkajúce sa najmä:

 • zdevastovanej izby pri ubytovávaní sa na izbu
 • žiadosti o dodatočný postrek proti švábom a plošticiam (do kópie mailu uvádzajte vedúceho prevádzkového úseku)
 • havarijné stavy
 • sťažnosti na spolubývajúcich
 • neoprávnené vstupy zamestnancov ŠD Mladosť do vašich izieb
 • sťažnosti na prístup zamestnancov ŠD Mladosť

Táto mailová adresa nie je určená pre problémy ako:

 • tečúca voda na kuchynke (na to slúži kniha opráv umiestnená na vrátniciach blokov)
 • pokazené dvere na výťahu, pokazený výťah (kniha opráv)
 • problémy s elektrinou a elektrickými zariadeniami (tiež kniha opráv)

Neznesiteľný/í spolubývajúci

Ak sa vyskytnú vážne problémy so spolubývajúcim, kontaktuj nás na staznost@rus.sk 

Mám na izbe šváby alebo ploštice, čo mám robiť ?

Ak sa ti objavili na izbe šváby, treba kontaktovať vedúceho prevádzkového úseku, on ti poskytne prostriedky na likvidáciu švábov. Ak sa situácia nezlepší, opäť navštív vedúceho prevádzkového úseku, oboznám ho s tým a popros o pomoc. Ak máš na izbe ploštice, ihneď kontaktuj vedúceho prevádzkového úseku a informuj ho o probléme.

 

Rušenie nočného pokoja

V prípade rušenia nočného pokoja je potrebné kontaktovať službukonajúceho vrátnika na vrátnici osobne alebo na telefónnych číslach:0918 66 40 50 (bloky AB)0918 66 40 51 (bloky CD)

Službukonajúci na vrátnici môžete následne v prípade potreby kontaktovať zástupcu RUŠ, príp. orgány činné v trestnom konaní.

 

 

Antibordel

Antibordel je celodenná akcia organizovaná Radou ubytovaných študentov. Jej hlavným cieľom je upratanie a skultúrnenie okolia nášho internátu. Jej vedľajšie ciele sú: zábava pri kofole, guláši, pivku, hudbe a v neposlednom rade body na internát na budúci akademický rok pre každého zúčastneného študenta z FEI, FIIT, FA, SvF a FCHPT. Počet bodov pre študentov jednotlivých fakúlt nemusí byť rovnaký (závisí od rozhodnutia ubytovacej komisie príslušnej fakulty) a je stanovený v kritériách pre pridelenie ubytovania tejto fakulty. Antibordel býva organizovaný raz ročne, obvykle na začiatku mesiaca máj. Môžu sa ho zúčastniť aj študenti, ktorí momentálne nebývajú v ŠD Mladosť. Body na ubytovanie je možné získať aj mimo hlavného termínu konania akcie. Stačí, ak sa nám prihlásiš mailom na antibordel@rus.sk a ak sa vyskytne vhodná práca, budeme ťa kontaktovať s ponukou.

Takisto sa konáva pravidelne náhradný Antibordel, ktorý je určený pre tých, ktorí sa riadneho termínu nemohli zúčastniť. Zväčša sa koná jeden alebo dva týždne po riadnom termíne. Termín býva ohlásený vopred a je potrebné sa naň prihlásiť prostredníctvom mailu na adresu antibordel@rus.sk.

Propagačné materiály v ŠD Mladosť

V prípade záujmu o propagáciu na vývesných plochách sa mailom obráťte na adresu propagacia@rus.sk v dostatočnom predstihu – ideálne aspoň 1 týždeň pred plánovaným začiatkom propagačnej kampane. Samozrejme, propagácia je možná, aj keď nás oslovíte v menšom časovom predstihu, časová rezerva slúži najmä pre personálne zabezpečenie potvrdenia propagačných materiálov z našej strany. Keďže propagácia v priestoroch ŠD Mladosť predstavuje propagáciu na akademickej pôde požaduje sa, aby propagačné materiály boli v súlade s dobrými mravmi a bez politického kontextu.Do mailu, prosím, uveďte:

 • čo by ste chceli propagovať s priestoroch ŠD Mladosť (akú aktivitu, službu, produkt)
 • trvanie kampane od – do (dátumy)
 • rozmer materiálu (A4, A3,…)

Hlavní partneri:

 

Partneri: