11. Prečo nemôžme využívať átrium?

Zamedzenie prístupu do átrií vzniklo aj z dôvodov problémov s dodržiavaním pokoja v jeho priestoroch a tým rušenie študentov bývajúcich v izbách otočených týmto smerom. Svoje o tom vedia určite študenti ubytovaných pri ceste do Elamu, Kotolne a niekedy aj nad samotným átriom AB 🙂

Tiež sme sa týmto problémom nezaoberali, keďže podľa našich informácií si átrium chcel do prenájmu vziať Ynet (Plán činnosti na rok 2016, bod 3.2.4. Revitalizácia átria na ŠD Mladosť, bloky C a D: “Nakoľko átrium je výborná, ale žiaľ nevyužitá plocha, chceli by sme ju v rámci možností vylepšiť. Máme v pláne vybudovať miesto slúžiace na relax. Podľa možností s čo najnižšími nákladmi.”, odkaz: http://vz.ynet.sk/doc/plan_cinnosti_2016.pdf).

Hlavní partneri:

 

Partneri: