Voľby

Ak máte záujem o podanie kandidátky do volieb predsedníctva RUŠ 2022/2023, vyplňte prosím nasledujúci dokument a pošlite nám ho na volby@rus.sk. Kandidovať môžu len študenti ubytovaní v ŠD Mladosť.

Kandidátka do predsedníctva

Kandidátku je možné zaslať najneskôr do 6.11.2022 23:59. Kandidátky zaslané po tomto termíne nebudú akceptované.

Termín volieb:

  • 9.11.2022 19:00 (streda) – vrátnica AB 
  • 10.11.2022 19:00 (štvrtok) – vrátnica CD

Hlavní partneri:

 

Partneri: