Pokyny pre ubytovanie

Pokyny a podrobné informácie pre ubytovanie nájdete TU

Študent, ktorému bolo ubytovacou komisiou STU pridelené ubytovanie (nie rezervácia izby!) v študentskom domove, je povinný uhradiť poplatok za ubytovanie za prvé dve mesačné splátky zásadne do 15. 8. v danom roku. Do stanoveného termínu musí byť platba prevedená na účet ÚZ ŠDaJ STU v Bratislave, takže ju treba zrealizovať najneskôr 10. – 12. augusta. (To sa netýka študentov, ktorí dostali ubytovanie po tomto termíne – tí sú povinní uskutočniť platbu okamžite po pridelení). Ak študent poplatok vopred (ešte pred ubytovaním) neuhradí, riskuje zrušenie ubytovania (na základe kontroly uskutočnených platieb, ktorú uskutočníme koncom augusta).
Platba sa musí realizovať bankovým prevodom, nie poštovou poukážkou. Pre istotu majte príslušný písomný doklad o bankovom prevode pri sebe pri ubytovaní.

Ak študent poplatok uhradí a nenastúpi do študentského domova (neubytuje sa) najneskôr do 15.10.(15.11.) daného akademického roku, stráca nárok na ubytovanie.

Pri ubytovaní je nutné predložiť:

• občiansky preukaz
• index
• 2 ks fotografií (cca 3,5 x 4)
• Študent SR – čestné prehlásenie o zdravotnom stave(dostanete pri ubytovaní), zahraničný študent musí predložiť lekárske potvrdenie.
• potvrdenie o bankovom prevode za úhradu bytného (prikladá sa k zmluve o ubytovaní)
• pri ubytovávaní na splnomocnenie je okrem hore uvedených náležitostí potrebné splnomocnenie(nemusí byť overené notárom)  a prefotený občiansky preukaz z oboch strán.

• podmienkou pridelenia ubytovania je jeho pridelenie ubytovacou komisiou príslušnej fakulty STU podľa potvrdených zoznamov. To sa netýka interných doktorandov, zahraničných študentov a študentov manželov, ktorým ubytovanie prideľuje Správa ÚZ ŠDaJ.

Dôležité upozornenie: Každý študent je povinný si zabezpečiť (nemusí hneď pri ubytovaní) vlastný paplón, vankúš, plachtu a posteľné obliečky.

Hlavní partneri:

 

Partneri: