Informácie pre študentov k ubytovaniu pri prechode na dištančnú výučbu od 5.10.2020

Ahojte, tu je aktuálne stanovisko pre študentov STU

http://bit.ly/StuCovid

Ubytovanie na internátoch Študentom bývajúcim na internátoch umožňujeme naplánovať si dobrovoľný odchod. Do 9. októbra 2020 môžu podpísať dodatok k ubytovacej zmluve, vďaka ktorému im ŠD bude držať miesto, ktoré im zostane k dispozícii, keď sa pandemické opatrenia uvoľnia a bude možné vrátiť sa späť na inetrnáty.

Zároveň sa nemusia kompletne vysťahovať, stačí, aby si zobrali veci, ktoré potrebujú k bežnému životu či štúdiu, ostatné vybavenie si môžu v izbe nechať. Študenti, ktorí podpíšu dodatok, získajú stopercentnú zľavu na poplatok za ubytovanie v novembri a decembri 2020. V prípade, že ubytovacie zariadenie bude zatvorené aj po 01.01.2021, študent bude platiť vždy len za prvý mesiac daného kalendárneho štvrťroka.

FAQ:”Prečo musím zaplatiť poplatok za ponechanie izby, keď v nej reálne bývať nebudem bývať?”

Poskytnutie zľavy z ubytovania na úrovni 2/3 za štvrťročnú platbu je môžné dôvodne považovať za ekonomicky primeraný kompromis, najmä s ohľadom na potrebu udržiavať internáty v prevádzke aj počas karantény. V prípade, že študent na túto ponuku nebude reflektovať, stále má aj druhú možnosť odubytovať sa z internátu.

“Naozaj musím odísť už teraz? Čo ak sa rozhodnem ostať na internáte?”

Neopustením ubytovacieho zariadenia STU sa študent vystavuje riziku nútených karanténnych opatrení alebo nútenej izolácie osôb. Je totiž pravdepodobné, že v krátkom čase môže nastať jeden z týchto scenárov:Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodne o uzavretí internátov (všetci študenti budú musieť odísť).Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodne o karanténe (brány sa uzavrú, študenti ostanú na izbách v karanténe).Rektor vydá pokyn na uzavretie internátov (podobne ako v marci 2020).

Comments are closed.

Post Navigation

Hlavní partneri:

 

Partneri: