Platba bytného – dni splatnosti

1. Platobné obdobie: od 02.09 do 31.10, so splatnosťou 15.08. v danom roku

2. Platobné obdobie: od 01.11 do 31.12, so splatnosťou 04.11. v danom roku

3. Platobné obdobie: od 01.01 do 29.02, so splatnosťou 27.01. v danom roku
Úhrady za 3. platobné obdobie musia byť realizované až v januári a to z
dôvodu časového rozlíšenia výnosov v účtovníctve ubytovateľa.

4. Platobné obdobie: od 01.03 do 30.4, so splatnosťou 02.03. v danom roku

5. Platobné obdobie: od 01.05 do dňa ukončenia štúdia v príslušnom ročníku v
zmysle študijného programu príslušnej fakulty so splatnosťou 02.05. v danom roku.
Presné informácie sa uverejňujú neskôr.

6. Platobné obdobie pre doktorandov a zahraničných študentov: od 01.07 do 31.08, so splatnosťou 16.06. v danom roku

Hlavní partneri:

 

Partneri: