Voľby do RUŠ ŠD Mladosť na akad. rok 2021/22

Predseda RUŠ ŠD Mladosť vyhlasuje voľby do Rady ubytovaných študentov ŠD Mladosť pre akademický rok 2021/22. Viac info na https://www.rus.sk/rus/volby/

Členovia komisie:

 • Jakub Šíp (predseda)
 • Michal Olšav
 • Martin Stolár
 • Lukrécia Szilvásiová

Informácie pre študentov k ubytovaniu pri prechode na dištančnú výučbu od 5.10.2020

Ahojte, tu je aktuálne stanovisko pre študentov STU

http://bit.ly/StuCovid

Ubytovanie na internátoch Študentom bývajúcim na internátoch umožňujeme naplánovať si dobrovoľný odchod. Do 9. októbra 2020 môžu podpísať dodatok k ubytovacej zmluve, vďaka ktorému im ŠD bude držať miesto, ktoré im zostane k dispozícii, keď sa pandemické opatrenia uvoľnia a bude možné vrátiť sa späť na inetrnáty.

Zároveň sa nemusia kompletne vysťahovať, stačí, aby si zobrali veci, ktoré potrebujú k bežnému životu či štúdiu, ostatné vybavenie si môžu v izbe nechať. Študenti, ktorí podpíšu dodatok, získajú stopercentnú zľavu na poplatok za ubytovanie v novembri a decembri 2020. V prípade, že ubytovacie zariadenie bude zatvorené aj po 01.01.2021, študent bude platiť vždy len za prvý mesiac daného kalendárneho štvrťroka.

FAQ:”Prečo musím zaplatiť poplatok za ponechanie izby, keď v nej reálne bývať nebudem bývať?”

Poskytnutie zľavy z ubytovania na úrovni 2/3 za štvrťročnú platbu je môžné dôvodne považovať za ekonomicky primeraný kompromis, najmä s ohľadom na potrebu udržiavať internáty v prevádzke aj počas karantény. V prípade, že študent na túto ponuku nebude reflektovať, stále má aj druhú možnosť odubytovať sa z internátu.

“Naozaj musím odísť už teraz? Čo ak sa rozhodnem ostať na internáte?”

Neopustením ubytovacieho zariadenia STU sa študent vystavuje riziku nútených karanténnych opatrení alebo nútenej izolácie osôb. Je totiž pravdepodobné, že v krátkom čase môže nastať jeden z týchto scenárov:Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodne o uzavretí internátov (všetci študenti budú musieť odísť).Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodne o karanténe (brány sa uzavrú, študenti ostanú na izbách v karanténe).Rektor vydá pokyn na uzavretie internátov (podobne ako v marci 2020).

Voľby do RUŠ ŠD Mladosť na akad. rok 2020/21

Predseda RUŠ ŠD Mladosť vyhlasuje voľby do Rady ubytovaných študentov ŠD Mladosť pre akademický rok 2020/21. Viac info na https://www.rus.sk/rus/volby/

Odubytovanie 2020 – Korona vírus

Dokumenty, ktoré treba vypísať a odovzdať:

SD MD Pokyn k odubytovaniu

cestne vyhlasenie

POSTUP/POKYN PRI ODUBYTOVANÍ:

 1. KROK – PRED VSTUPOM DO OBJEKTU ŠD MLADOSŤ MUSÍTE MAŤ PRI SEBE UBYTOVACÍ PREUKAZ, KĽÚČ OD IZBY, OBČIANSKY PREUKAZ A VYPÍSANÉ TLAČOVINY /čest. prehlásenie, podm. odubytovania/!
 2. KROK – ČAKÁTE NA VYBAVENIE V MIN. 2M ROZOSTUPE, NA TVÁRI MÁTE RÚŠKO, NA RUKÁCH RUKAVICE!
 3. KROK – DO OBJEKTU ŠD VSTUPUJETE PO JEDNOM, K VYBAVENIU REGISTRÁCIE. VRÁTNIKOVI LEN UKÁŽETE VYPÍSANÉ TLAČOVINY /čest. prehlásenie, podm. odubytovania/ A UBYTOVACÍ PREUKAZ, PO ICH ODSÚHLASENÍ VRÁTNIKOM, ICH VHODÍTE DO ZBERNÝCH KRABÍC.
 4. KROK – PREJDETE HNEĎ VEDĽA KU REGISTRÁCII, KDE BUDE ZAZNAMENANÝ VÁŠ ČAS PRÍCHODU DO OBJEKTU ŠD, POLOŽÍTE NA STÔL UBYTOVACÍ PREUKAZ, V RUKE MÁTE PRIPRAVENÝ OBČIANSKY PREUKAZ, KTORÝ LEN UKÁŽETE ZAMESTNANCOVI NA KONTROLU. OBČIANSKY PREUKAZ NEPODÁVATE ZAMESTNANCOVI!
 5. KROK – ODOBERÁTE SA NA IZBU A VYKONÁTE ODUBYTOVANIE VECÍ Z ŠD. POZOR, JE NEVYHNUTNÉ MAŤ UBYT. PREUKAZ NEUSTÁLE PRI SEBE A BEZ VYZVANIA, AJ OPÄTOVNE UKAZOVAŤ PREUKAZ VRÁTNIKOM!
 6. KROK – PO VYNESENÍ VŠETKÝCH VECÍ VON, MIMO OBJEKTU ŠD A PO ÚPLNOM UKONČENÍ VÁŠHO ODUBYTOVANIA SA DOSTAVÍTE K ODOVZDANIU KĽÚČOV OD IZBY, PRÍP. KUCHYNKY A UBYT.PREUKAZU, VO VESTIBULE CD!
 7. KROK – JE ZAKÁZANÉ PRÍSŤ VRÁTIŤ UBYT. PREUKAZ A KĽÚČE OD IZBY S BATOŽINOU, KUFRAMI A POD.
 8. KROK – PO RIADNOM UKONČENÍ ODUBYTOVANIA, ODHLÁSENÍ A ZÁPISE VÁŠHO ODCHODU, OKAMŽITE OPÚŠŤATE ŠD, BEZ AKÉHOKOĽVEK ODKLADU!
 9. KROK – POČAS ODUBYTOVANIA STE POVINNÝ V PRIESTORCH ŠD, RIADIŤ SA PRÍP. INŠTRUKCIAMI ZAMESTNANCOV ŠD!

Informácie k odubytovaniu a spôsobu prihlasovaniahttps://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/koronavirus-a-stu-vsetko-co-potrebujete-vediet/ako-sa-prihlasit-na-odubytovanie-pokyny-k-odubytovaniu-podla-jednotlivych-sd.html?page_id=13396

Antibordel 2019

Začiatkom mája pripravujeme každoročnú akciu Antibordel, v spolupráci s vedením ŠD Mladosť a niektorými študentskými organizáciami pôsobiacimi na STU, kde študenti čistia okolie internátu Mladosť a fakúlt FIIT a FEI od odpadkov, vysádzajú nový zelený porast ako aj pomáhajú pri likvidácii starých a nebezpečných elektrospotrebičov z priestorov kuchyniek na internáte.

Súčasťou akcie je aj dobrá hudba, občerstvenie a súťaže, kde majú študenti možnosť získať hodnotné ceny. Každoročne sa zapája okolo 700 študentov a dúfame, že tento rok nebude výnimkou.
Zúčastnení študenti taktiež získavajú body na ubytovanie.

REGISTRÁCIA JE POVINNÁ!
Antibordelu 2019 sa môžu zúčastniť len registrovaní študenti. Prihlasovať sa je možné do: 27.4. sobota do 23:59!
Pokiaľ chcete byť v skupinke spolu s kamarátmi, vyplnte prosím rovnaký názov tímu. Dajte si na to pozor už pri registrácií.
Všetky informácie je potrebné vyplniť pravdivo a správne, inak budete zo zoznamu účastníkov vyškrtnutí.
AIS ID je identifikačné číslo, ktoré nájdete medzi svojimi údajmi po prihlásení.
Link na registráciu: https://forms.gle/3ScqsJBvsoHqQNWv8

V prípade nejasností náš môžete kontaktovať správou na našej facebook stránke RUŠ ŠD Mladosť alebo mailom na antibordel@rus.sk.

Hlavní partneri:

 

Partneri: