Voľby do Rady ubytovaných študentov 2017

Všetci záujemcovia o kandidatúru do Rady ubytovaných študentov musia poslať vyplnené kandidátne listiny do nedele 08.10.2017 (do 24:00) na adresu volby@rus.sk. Následne budú vyzvaní, aby svojim podpisom potvrdili svoju účasť vo voľbách. Ďalšie otázky ohľadom kandidovania a volieb môžete taktiež adresovať na uvedený emailový kontakt . Kandidovať môže každý študent ubytovaný v ŠD Mladosť.

Kedy sa ubytovať?

Upozorňujeme študentov, že ubytovanie v študentských domovoch je možné až od 04.09.2017 (pondelok). Študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia (budúci prváci) sa môžu ubytovať v deň zápisu na štúdium od 09:00 do 17:00 hod. (len počas pracovných dní). Ostatní študenti (ako aj budúci prváci mimo dní zápisu na štúdium) sa môžu ubytovať v pracovné dni počas úradných hodín od 09:00 do 15:00 hod.

Pri ubytovaní je nutné na ubytovacom oddelení predložiť:
– občiansky preukaz,
– 2x foto (veľkosť ako na OP),
– doklad o úhrade bytného (len pokračujúce ročníky),
– čestné prehlásenie o zdravotnom stave (netrpím žiadnou infekčnou chorobou a môžem bývať v kolektíve),
– lôžkoviny (paplón, vankúš, návliečky),
– tlačivo na prechodný pobyt – https://ubytovanie.stuba.sk/files/prechodny_pobyt.pdf

Všetky tieto informácie máte aj v systéme ubytovanie.stuba.sk.

Prerušená dodávka teplej vody

Oznamujeme Vám, že dňa 4.9. 2017 na blokoch C a D  bude prerušená dodávka teplej vody (kvôli výmene meračov tepla), počas dňa cca od 8 – do 13 hod.

vedenie ŠD Mladosť

Pokyny k preubytovaniu a odubytovaniu z letného ubytovania na akad. rok 2017/2018

PREUBYTOVANIE NA TEJ ISTEJ IZBE:

Študenti, kt. budú bývať v ŠD i naďalej /majú pridelené ubytovanie/ cez zimný semester, v izbách kde i t.č. bývajú sa môžu od 22. 8. 2017 preubytovávať, preubytovanie je ale možné vykonať i v priebehu septembra 2017!!! Pri preubytovaní budete uhrádzať doplatok bytného za letné ubytovanie k /do/ 4.9.2017 v hotovosti na vrátnici CD, ale až po návšteve ubytovacieho oddelenia ŠD – kancelárie pre výdaj kľúčov a výhradne v zmysle jeho inštrukcií! Platbu za letné ubytovanie do 4.9.2017 vykonáte i spätne, pri samotnom preubytovaní sa na zimný semester!

PREUBYTOVANIE NA INÚ IZBU:

Študenti, kt. budú bývať v ŠD i naďalej /majú pridelené ubytovanie/ cez zimný semester, ale v inej izbe ako t.č. bývajú sú povinní preubytovávať sa podľa uvoľnenej kapacity od 22.8.2017 do 31.8.2017!!! Pri preubytovaní budete uhrádzať doplatok bytného za letné ubytovanie k /do/ 4.9.2017 v hotovosti na vrátnici CD, ale až po návšteve ubytovacieho oddelenia ŠD – kancelárie pre výdaj kľúčov a výhradne v zmysle jeho inštrukcií! Platbu za letné ubytovanie do 4.9.2017 vykonáte i spätne, pri samotnom preubytovaní sa na zimný semester!

ODUBYTOVANIE:

Študenti, kt. nemajú pridelené ubytovanie na ak. rok 2017/2018, resp. študenti iných vysokých škôl, ako aj ostatní turisti sú povinní odubytovať sa do 25.8.2017 do 10:00 hod.!!!

Študenti sa môžu odubytovať, resp. preubytovať počas úradných hodín v kancelárii prevádzkového úseku ŠD, samotná kontrola a odovzdanie izby upratovačkami prebieha výhradne v čase od 08:00 do 14:00 hod!

vedenie ŠD Mladosť

Odstávka vody

Vážení ubytovaní.
Z dôvodu nevyhnutných opráv vodovodnej siete ŠD Mladosť bude v dňoch od 25. 7. 2017 /od 7,00 hod.-17,00 hod./ a 26.7.2017 /od 7,00 hod.-17,00 hod./ prerušená dodávka studenej a teplej vody /každý deň zvlášť pre teplú a studenú vodu a predpokladá sa čas opravy cca. len 2-3 hodiny/ v objekte ŠD Mladosť – blok A1-A4. Prosíme preto všetkých študentov a bývajúcich, aby si kontrolovali vodovodné uzávery a pripravili si primerané potrebné zásoby vody. Náhradné zásobovanie vodou bude zabezpečené prostredníctvom ostatných blokov ŠD /bude tiež zabezpečený rozvod pitnej vody pri náhradnom vstupe do bloku A-B /. ŠD Mladosť sa zároveň ospravedlňuje za znížený komfort, opravy budú vykonané čo možno najrýchlejšie. Vopred ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.

vedenie ŠD Mladosť

Hlavní partneri:

 

Partneri: