Požičovňa

V prípade záujmu písať na Facebookovú stránku Požičovňa RUŠ ŠD Mladosť.

Vysávač

  • cena za vypožičanie 1€/hod.
  • ak dôjde k poškodeniu, zodpovedný RUŠ-kár môže žiadať adekvátnu finančnú náhradu

Sušiak

  • cena za vypožičanie 1€/24hod.
  • v prípade nevrátenia do 24.hod, každá začatá hodina sa účtuje naviac sumou 1€
  • ak dôjde k poškodeniu, taktiež môže byť žiadaná adekvátna finančná náhrada

Hlavní partneri:

 

Partneri: