Požičovňa

V prípade záujmu vypožičania klopať 3x hlasno na D1/14. Odporúčame, ale si ho vopred rezervovať emailom na pozicovna@rus.sk.

Sušiak

  • cena za vypožičanie 1€/24hod.
  • v prípade nevrátenia do 24.hod, každá začatá hodina sa účtuje naviac sumou 1€
  • ak dôjde k poškodeniu, zodpovedný RUŠ-kár môže žiadať adekvátnu finančnú náhradu

Vysávač

  • cena za vypožičanie 2€/hod.
  • vysávač nie je možné vypožičať mimo uverejnených hodín
  • ak dôjde k poškodeniu, taktiež môže byť žiadaná adekvátna finančná náhrada

Hlavní partneri:

 

Partneri: