Informácia pre študentov

Vážení študenti,

podľa “Zmluvy o ubytovaní”, ktorú ste uzavreli, ste sa zaviazali, že budete ubytovaní v študentskom domove do konca študijného programu. Pokiaľ sa chcete zo študentského domova predčasne odubytovať ( odstúpiť od zmluvy o ubytovaní) a neskončili ste ani neprerušili štúdium, ste v zmysle čl. III odst. 2 písm. e) zmluvy o ubytovaní povinní nahradiť ubytovateľovi ujmu vzniknutú predčasným odubytovaním.

V praxi to znamená, že študent si za seba môže nájsť náhradu, ktorou môže byť osoba rovnakého pohlavia:
– študent STU, ktorý nemá pridelené ubytovanie na žiadnom ŠD,
– študent inej vysokej školy
– cudzia osoba vo veku od 18 – do 26 rokov.

V prípade, že študent nenájde za seba náhradu, tak je povinný platiť cenu za ubytovanie až do konca štúdijného programu – napr. pokračujúci študenti musia platiť za ubytovanie štandardne až do konca júna.

Odubytovať sa ( odstúpiť od zmluvy o ubytovaní ) bez náhrady na ubytovanie alebo bez platenia za ubytovanie je možné len v prípade, ak ste ukončili alebo prerušili štúdium a v takom prípade je potrebné poslať e-mailom potvrdenie z fakulty na Ubytovací referát. Ubytovací referát

Comments are closed.

Post Navigation

 

Hlavní partneri:

 

Partneri: