Akcie a projekty

Začiatkom letného semestra sa začíname venovať príprave našich každoročných akcií. V štvrtom týždni semestra je to šachový turnaj, ktorý bol tento rok obzvlášť úspešný. Medzi zúčastnenými boli aj dvaja reprezentanti Slovenska. Pre všetkých boli pripravené hodnotné ceny, občerstvenie a celý turnaj sa niesol v znamení  príjemnej atmosféry. Tento rok sme sa rozhodli kvôli zvýšenému záujmu zapojiť aj hru Activity pre tých, ktorí sa radi prídu na akciu zabaviť, ale so šachom nemajú veľa skúseností. Ďalší ročník šachového turnaja plánujeme rozšíriť o ďalšie spoločenské hry a spoluprácu aj s inými organizáciami pri tomto turnaji.

 

Začiatkom mája pripravujeme každoročnú akciu Antibordel, v spolupráci s vedením ŠD Mladosť a niektorými študentskými organizáciami pôsobiacimi na STU, kde študenti čistia okolie internátu a fakulty elektrotechniky a informatiky od odpadkov, vysádzajú nový zelený porast ako aj pomáhajú pri likvidácii starých a nebezpečných elektrospotrebičov z priestorov kuchyniek na internáte. Súčasťou akcie je aj dobrá hudba, občerstvenie a tombola, kde budú môcť študenti získať ceny ako napríklad jazykové kurzy zdarma a rôzne iné zaujímavé ceny.
Každoročne sa zapája okolo troch stoviek  študentov a dúfame, že tento rok nebude výnimkou. Študenti budú mať ako obvykle možnosť získať  body na internát. Momentálne rátame s bodovým hodnotením od fakúlt FEI 20 bodov, SvF 10 bodov a FIIT 10 bodov. O priebehu celej akcie budeme včas informovať.

Hlavní partneri:

 

Partneri: