Pokyny pre odubytovanie

Žiadosť o predčasné odubytovanie

Postup pri odubytovaní:

  • izbu a spoločenské priestory riadne upratať (aj v prípade, že sa z 3-lôžkovej izby neodubytovávate ako poslední), prípadne kuchynku (ak máte prevzatý kľúč),
  • vyzdvihnúť si ubytovaciu kartu z výdajne kľúčov (CD vrátnica),
  • s ubytovacou kartou vyhľadať upratovačku (B2, C3) a ísť s ňou na izbu, kde skontroluje stav izby a inventárny zoznam a podpíše prevzatie izby a kľúča, izbu uzamkne (tzn. už sa do nej nebudete môcť vrátiť),
  • s ubytovacou kartou a ubytovacím preukazom prísť na ubytovacie oddelenie a odubytovať sa,
  • v prípade potreby mať pri sebe potvrdenie o platbe bytného,

V prípade nevysporiadania prádla, kľúča alebo zničeného inventáru na izbe je ubytovaný povinný škodu uhradiť. Bez toho nebude odubytovaný.

Pri odubytovaní inej osoby nie je potrebné splnomocnenie. Podrobné informácie na ubytovacom oddelení.

Odubytovať sa je potrebné do termínu v zmysle Zmluvy o ubytovaní!

Informácie o odubytovaní sú informatívne, ŠD Mladosť môže v prípade potreby postup odubytovania upraviť.

Hlavní partneri:

 

Partneri: