O nás

 

Pracovné pojmy:

Predsedníctvo

Predstavuje predseda spolu s podpredsedom.
Keďže predseda niekedy môže ochorieť, niekedy chce mať ako každý aj voľno a niekedy má aj on veľa školy a potrebuje sa jej venovať, tak existuje už niekoľko rokov podpredseda. Je to osoba, ktorú si vyberá tím RUŠ spomedzi seba. Predstavuje pravú ruku predsedu, delia si s predsedom úlohy a v neprítomnosti predsedu ho zastupuje, aby mohli veci fungovať aj ďalej.
Predsedníctvo najmä reprezentuje tím RUŠ tam, kde nie je možné zapojiť celý tím.

Tím RUŠ

Sa skladá z volených členov RUŠ a ostatných členov.

Avšak prečo a načo je tím ďalších ľudí, keď je zvolených podľa štatútu 5 členov?
– Volených členov je iba 5 podľa štatútu RUŠ bez ohľadu na veľkosť internátu.
Napríklad:
ŠD Mladosť má skoro 2000 ubytovaných
ŠD Belojanis má okolo 200 ubytovaných

Nie je možné, aby 5 členov robilo riadne a zodpovedne službu pre 2000 ľudí takisto ako na internáte s 10 násobne menším počtom ľudí. Preto existuje tím RUŠ.
Do tímu RUŠ sa dostáva okrem volených členov adept do tímu RUŠ, ktorý bol prijatý spoločným rozhodnutím členov tímu.
Preto, aby členovia tímu mali motiváciu zodpovedne a dobre pracovať v RUŠ, (pokiaľ to nie je nutné) nerobíme rozdiel medzi volenými členmi RUŠ a ostatnými členmi tímu. Vo viacerých prípadoch práve člen tímu, ktorý nie je voleným členom RUŠ, vykonáva viac práce ako volený člen Rady. Preto veľmi neradi navonok vystupujeme len ako piati volení členovia, ale ako tím RUŠ, pretože prácu v RUŠ vykonáva celý tím, nie len volení členovia.

Členov tímu sa však týkajú všetky náležitosti ako volených členov, aj v spolupráci s vedením ÚZ STU napríklad podpisujú mlčanlivosť, ktorá sa v našej práci vyžaduje. Orgány, voči ktorým prezentujeme názory ubytovaných študentov (vedenie ŠD Mladosť STU, Účelové zariadenia ŠDaJ STU, a ďalšie) plne rešpektujú a chápu význam a dôležitosť tohto systému práce Rady (existencia tímu a ostatné tu uvedené pojmy).

Ak by bola celá RUŠ zložená z piatich členov, tak by zďaleka nebolo možné v rámci výkonu tejto práce v rámci voľného času každého člena robiť mnohé činnosti, ktoré ako RUŠ robíme. Uvedieme pre ilustráciu pár príkladov:

– prítomnosť člena RUŠ pri hygienických kontrolách a iných vstupoch na izbu, ktoré sa v čase písania tohto textu realizujú v priemere 3x týždenne. Určite málo ubytovaných študentov chce, aby na ich izbu vstupoval zamestnanec ŠD svojvoľne, bez dohľadu člena RUŠ. Ak by nás bolo len 5, tak toto, s ohľadom na školu a prispôsobenie voľného času, nie je reálne zabezpečovať.

– rezervácie izieb, vďaka ktorým nasledujúci akademický rok máte k dispozícii izbu ktorú si sami vyberiete a bývate spolu s kamarátmi atď. Tie treba pripraviť na spustenie, získať a príspôsobiť mnoho údajov, následne supportovať prevádzku, vymienať heslá, riešiť problémy, ktorých je pri 2000 ľuďoch naozaj veľa,

– pri septembrovom nápore na ubytovacie oddelenie, kedy sa počas 2 týždňov príde ubytovať takmer celá kapacitu internátu. Aj my, RUŠ, riešime vaše ubytovanie a administratívu s tým spojenú, riešime tam vzniknuté problémy a okrem toho prevádzkujeme aj poradovníkový systém. Vďaka tomu všetkému nečakáte, ako kedysi, na ubytovanie v rade 6 hodín.

Prečo o mojom osude ako ubytovaného študenta rozhodujú aj ľudia, ktorí nie sú priamo zvolení?
– Ťažko hovoriť o nejakom rozhodovaní, či o osude. RUŠ rozhoduje v drvivej väčšine internou diskusiou a argumentáciou k danej problematike, na konci ktorej sa nájde jednotný postoj. Prítomnosť pri diskusii viacerých ako 5 volených členov RUŠ je veľmi pozitívna, pretože pomáha pridať viac názorov do diskusie. Reálne sa hlasuje v RUŠ o nejakej problematike naozaj veľmi sporadicky, pretože máme rovnaké ciele. Každopádne, ak by došlo k nejakej nejednotnej otázke, tak volení členovia môžu zasiahnuť a rozhodnúť o probléme bez ostatných členov tímu, avšak takýto prípad sa doteraz nestal.

Adept do tímu RUŠ

Je to ubytovaný študent, ktorý sa prihlási, že by sa chcel podieľať na práci RUŠ.
Následne po pohovore predsedníctvo rozhodne o zapojení adepta do práce RUŠ.
Adept RUŠ plní úlohy, ktorými je poverený. Zúčastňuje sa na rokovaniach podľa pokynov tímu RUŠ.
Po preukázaní dostatočných výkonov a najmä zodpovednosti k práci, môže tím prijať adepta do svojich radov.

Čestný člen

Je bývalý člen tímu RUŠ, ktorý sa výrazným spôsobom podieľal na práci RUŠ. Navrhuje a schvaľuje ho Tím RUŠ. Je uznávanou autoritou v Rade.

Hlavní partneri:

 

Partneri: