Antibordel

Začiatkom mája pripravujeme každoročnú akciu Antibordel, v spolupráci s vedením ŠD Mladosť a niektorými inými študentskými organizáciami pôsobiacimi na STU, kde študenti čistia okolie internátu, Fakulty elektrotechniky a informatiky a Fakulty informačných technológií. Zúčastnení zbierajú odpadky, vysádzajú nový zelený porast ako aj pomáhajú pri likvidácii starých a nebezpečných elektrospotrebičov z priestorov kuchyniek na internáte. Súčasťou akcie je aj dobrá hudba, občerstvenie a tombola, kde majú študenti možnosť získať hodnotné ceny.

Každoročne sa zapája obrovské množstvo študentov a dúfame, že tento rok nebude výnimkou. Zúčastnení študenti taktiež získavajú body na ubytovanie.

ab_prospekt_web_smallest

Hlavní partneri:

 

Partneri: