Antibordel 2019

Začiatkom mája pripravujeme každoročnú akciu Antibordel, v spolupráci s vedením ŠD Mladosť a niektorými študentskými organizáciami pôsobiacimi na STU, kde študenti čistia okolie internátu Mladosť a fakúlt FIIT a FEI od odpadkov, vysádzajú nový zelený porast ako aj pomáhajú pri likvidácii starých a nebezpečných elektrospotrebičov z priestorov kuchyniek na internáte.

Súčasťou akcie je aj dobrá hudba, občerstvenie a súťaže, kde majú študenti možnosť získať hodnotné ceny. Každoročne sa zapája okolo 700 študentov a dúfame, že tento rok nebude výnimkou.
Zúčastnení študenti taktiež získavajú body na ubytovanie.

REGISTRÁCIA JE POVINNÁ!
Antibordelu 2019 sa môžu zúčastniť len registrovaní študenti. Prihlasovať sa je možné do: 27.4. sobota do 23:59!
Pokiaľ chcete byť v skupinke spolu s kamarátmi, vyplnte prosím rovnaký názov tímu. Dajte si na to pozor už pri registrácií.
Všetky informácie je potrebné vyplniť pravdivo a správne, inak budete zo zoznamu účastníkov vyškrtnutí.
AIS ID je identifikačné číslo, ktoré nájdete medzi svojimi údajmi po prihlásení.
Link na registráciu: https://forms.gle/3ScqsJBvsoHqQNWv8

V prípade nejasností náš môžete kontaktovať správou na našej facebook stránke RUŠ ŠD Mladosť alebo mailom na antibordel@rus.sk.

Šachový turnaj

Dňa 27. marca sa v študovni na bloku D uskutočnil šachový turnaj.

Víťazi budú ďalej pokračovať v šachovom turnaji na majstrovstvách STU.

Ďakujeme za účasť a držíme palce!

Nábor do Rady ubytovaných študentov 2018/19

Radi by sme Vás všetkých pozvali na nábor do Rady ubytovaných študentov, ktorý sa uskutoční 9.10(utorok) v priestoroch RUŠ pri vrátnici CD. Ak ťa zaujíma dianie na internáte a rád/rada sa zapájaš do udalostí v tvojom okolí, si u nás vítaný/á. Privítame každý nápad, ktorý nám zlepší bytie na internáte. Tak zober kamaráta/kamarátku a vidíme sa v utorok! 🙂

Dotazník adepta si môžeš vytlačiť sám, alebo ho nájdeš v čase náboru pred kanceláriou RUŠ. Po vyplnení nám ho odovzdáš a my si ťa následne zavoláme na krátky pohovor. 

Antibordel 2018

Začiatkom mája pripravujeme každoročnú akciu Antibordel, v spolupráci s vedením ŠD Mladosť a niektorými študentskými organizáciami pôsobiacimi na STU, kde študenti čistia okolie internátu Mladosť a fakúlt FIIT a FEI od odpadkov, vysádzajú nový zelený porast ako aj pomáhajú pri likvidácii starých a nebezpečných elektrospotrebičov z priestorov kuchyniek na internáte.

Súčasťou akcie je aj dobrá hudba, občerstvenie, súťaže a tombola, kde majú študenti možnosť získať hodnotné ceny. Každoročne sa zapája okolo 700 študentov a dúfame, že tento rok nebude výnimkou.
Zúčastnení študenti taktiež získavajú body na ubytovanie.

V prípade nejasností náš môžete kontaktovať, ale vzhľadom na množstvo správ kvôli dodatočným zmenám v predregistrácii minulý rok, budeme tento rok odpovedať len na otázky poslané pred ukončením predregistrácie.

PREDREGISTRÁCIA JE POVINNÁ:
Antibordelu 2018 sa môžu zúčastniť len predregistrovaní študenti. Prihlasovať sa je možné do: 6.5. nedeľa do 23:59!  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwzY5MJe_AGvshTP_QoK6J_o18jUZP1OD-HLpq_1xTSgrXlg/viewform

SÚŤAŽE:
Každá predregistrovaná skupinka bude tiež zaradená do súťaže o najoriginálnejšie meno a najoriginálnejší pracovný outfit.

Víťazná skupinka/jednotlivec v súťažiach skončí o niečo skôr ako zvyšok študentov a teda aj ako prvá dostane občerstvenie bez čakania v rade.
Pre účasť v súťažiach je ale tiež potrebné mať lajknutú fb stránku RUŠ ŠD Mladosť.

UBYTOVACIE BODY:
FCHPT – 20 bodov
FEI – 20 bodov
FIIT – 10 bodov
SjF – 10 bodov
SvF – 10 bodov
FA – 10 bodov

INÉ BENEFITY:
pivo/kofola/guláš

 

Voľby do Rady ubytovaných študentov 2017

Všetci záujemcovia o kandidatúru do Rady ubytovaných študentov musia poslať vyplnené kandidátne listiny do nedele 08.10.2017 (do 24:00) na adresu volby@rus.sk. Následne budú vyzvaní, aby svojim podpisom potvrdili svoju účasť vo voľbách. Ďalšie otázky ohľadom kandidovania a volieb môžete taktiež adresovať na uvedený emailový kontakt . Kandidovať môže každý študent ubytovaný v ŠD Mladosť.

Hlavní partneri:

 

Partneri: