Antibordel

Antibordel je celodenná akcia organizovaná Radou ubytovaných študentov. Jej hlavným cieľom je upratanie a skultúrnenie okolia nášho internátu. Jej vedľajšie ciele sú: zábava pri kofole, guláši, pivku, hudbe a v neposlednom rade body na internát na budúci akademický rok pre každého zúčastneného študenta z FEI, FIIT, FA, SvF a FCHPT. Počet bodov pre študentov jednotlivých fakúlt nemusí byť rovnaký (závisí od rozhodnutia ubytovacej komisie príslušnej fakulty) a je stanovený v kritériách pre pridelenie ubytovania tejto fakulty. Antibordel býva organizovaný raz ročne, obvykle na začiatku mesiaca máj. Môžu sa ho zúčastniť aj študenti, ktorí momentálne nebývajú v ŠD Mladosť. Body na ubytovanie je možné získať aj mimo hlavného termínu konania akcie. Stačí, ak sa nám prihlásiš mailom na antibordel@rus.sk a ak sa vyskytne vhodná práca, budeme ťa kontaktovať s ponukou.

Takisto sa konáva pravidelne náhradný Antibordel, ktorý je určený pre tých, ktorí sa riadneho termínu nemohli zúčastniť. Zväčša sa koná jeden alebo dva týždne po riadnom termíne. Termín býva ohlásený vopred a je potrebné sa naň prihlásiť prostredníctvom mailu na adresu antibordel@rus.sk.

Hlavní partneri:

 

Partneri: