4. Námietky k vysávaču

Dostupnosť
Vysávač bol premiestnený na nové miesto pre zvýšenie dostupnosti, od júla by malo požičanie prebiehať rýchlejšie. Bohužiaľ, aj my sme poväčšine pracujúci študenti a teda nemáme člena, ktorý by bol na internáte nonstop.

Cena
Ohľadom platenia zmenu nechystáme, väčšina vracia vysávač práve po 40-60 minútach. Zmena ceny nebolo zvýšenie, len lineárne prispôsobenie situácii.

Nadstavce
Čo sa nadstavcov týka – berieme na vedomie, pokúsime sa nejaké dokúpiť v čo najbližšej dobe.

Hlavní partneri:

 

Partneri: