3. Na blokoch A a B nie je študovňa. Nedalo by sa to nejako vyriešiť?

Na toto sa zatiaľ nikto nesťažoval, takže sme to zatiaľ neriešili. Je to dobrá pripomienka a budeme sa jej venovať po odovzdaní do prevádzky študovne na D blokoch.

Hlavní partneri:

 

Partneri: