Ako postupovať pri ubytovaní na internát alebo pri platbe bytného?

Potrebné informácie nájdeš na www.rus.sk/ubytovanie/ alebo v ubytovacom systéme na adrese http://ubytovanie.stuba.sk po prihlásení sa prostredníctvom prihlasovacích údajov z AIS STU, študenti nastupujúci do prvého ročníka bakalárskeho štúdia použijú registračné číslo prihlášky ako meno a rodné číslo (bez znaku lomka) ako heslo. V ubytovacom systéme http://ubytovanie.stuba.sk/ sa nachádzajú aj kritériá pre prideľovanie ubytovania podľa jednotlivých fakúlt STU, všetky potrebné informácie týkajúce sa dátumov splatnosti bytného a všetky údaje potrebné k uskutočneniu platby. V časti „Platba bytného – stav“ je možné si skontrolovať pripísanie platby bytného na účet ÚZ ŠDaJ STU.

 

Hlavní partneri:

 

Partneri: