Propagačné materiály v ŠD Mladosť

V prípade záujmu o propagáciu na vývesných plochách sa mailom obráťte na adresu propagacia@rus.sk v dostatočnom predstihu – ideálne aspoň 1 týždeň pred plánovaným začiatkom propagačnej kampane. Samozrejme, propagácia je možná, aj keď nás oslovíte v menšom časovom predstihu, časová rezerva slúži najmä pre personálne zabezpečenie potvrdenia propagačných materiálov z našej strany. Keďže propagácia v priestoroch ŠD Mladosť predstavuje propagáciu na akademickej pôde požaduje sa, aby propagačné materiály boli v súlade s dobrými mravmi a bez politického kontextu.Do mailu, prosím, uveďte:

  • čo by ste chceli propagovať s priestoroch ŠD Mladosť (akú aktivitu, službu, produkt)
  • trvanie kampane od – do (dátumy)
  • rozmer materiálu (A4, A3,…)

Hlavní partneri:

 

Partneri: