Registrácia elektrospotrebičov

Registrovať je nutné chladničky a mikrovlnky.Registrácia prebieha na začiatku akademického roka (t.j. september – október), alebo, keď si chladničku donesieš, vo forme vypísania dvojitého formulára (formát A4, ktorý je rozdelený na dve rovnaké časti), ktorý je možné získať na vrátnici, kde ho po jeho vyplnení (oboch častí) aj následne odovzdáš.

Druhá fáza je overenie a potvrdenie registrácie elektrikárom ŠD. Ten príde na izbu, porovná údaje na spotrebiči, podpíše formulár a druhú polovicu vám nechá na izbe, tento potvrdený papier je potrebné potom viditeľne umiestniť na chladničku prilepením lepiacou páskou. Týmto je registrácia dokončená a nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky. Registrácia aj ďalšie užívanie chladničky je bezplatné, je zahrnuté v cene bytného.

 

Hlavní partneri:

 

Partneri: