6. Nebolo by možne zorganizovať viac podujatí?

Plánujeme 🙂 U nás je to trochu problematické, nakoľko nevyberáme pri podujatiach vstupné ani žiadne členské, žijeme celý rok len zo sponzorských darov a našich aktivít napr. uskladňovania vecí cez leto, čo sotva stačí na pokrytie súčasných podujatí. Tento rok sme napr. občerstvenie na šachovom turnaji a spoločenských hrách spoly zabezpečovali z našich súkromných zdrojov.

Hlavní partneri:

 

Partneri: