Rušenie nočného pokoja

V prípade rušenia nočného pokoja je potrebné kontaktovať službukonajúceho vrátnika na vrátnici osobne alebo na telefónnych číslach:0918 66 40 50 (bloky AB)0918 66 40 51 (bloky CD)

Službukonajúci na vrátnici môžete následne v prípade potreby kontaktovať zástupcu RUŠ, príp. orgány činné v trestnom konaní.

 

 

Hlavní partneri:

 

Partneri: