1. Čo s nočnými návštevami? Ako dopadla Vaša iniciatíva?

Presne o toto sa usilujeme už takmer tri roky a pokúšame sa ďalej . Po prvom pokuse sme boli z vedenia Účelového zariadenia Študentské domovy a jedálne STU (vedenie nad všetkými STU internátmi v Bratislave) odmietnutí, že študenti to predsa nechcú.

Totižto, každý internát STU má svoju vlastnú RUŠ, a proti nášmu návrhu sa podpísala väčšina (2 ZA a 4 PROTI). Proti boli napríklad “študenti” z Gardy, Bernoláku, Dobrovičky… A keďže ubytovací poriadok máme všetci jednotní, ťažko by sa udeľovala výnimka. Samozrejme, ostatné RUŠ-ky sme kontaktovali, ale buď nás ignorovali, alebo potvrdili svoje nesúhlasné stanovisko. Skutočne ťažko sa nám potom argumentuje, že “študenti to chcú” – keď dve tretiny podpíšu, že nesúhlasia. Takže v tomto smere sú vlastne vinní študenti, ktorí si ich na svojom internáte zvolili.

Priebežne ale skúšame ďalej. Na výjazdovom zasadnutí študentských organizácií v júni sme tému opätovnej otvorili a napríklad niektoré RUŠ-ky prehodnotia svoj postoj. Uvidíme, či sa podarí presvedčiť aj ostatné .

Hlavní partneri:

 

Partneri: