Neznesiteľný/í spolubývajúci

Ak sa vyskytnú vážne problémy so spolubývajúcim, kontaktuj nás na staznost@rus.sk 

Hlavní partneri:

 

Partneri: