Som v poradovníku, kedy dostanem internát?

O termínoch prideľovania ubytovania rozhoduje výlučne fakulta. Termíny prideľovania ubytovania nie sú fixne stanovené a pre jednotlivé fakulty sú rôzne. Viacero termínov (po starom kôl) pre prideľovanie ubytovania nie je samozrejmosťou. V ideálnom prípade by malo byť len jediné prideľovanie ubytovania, (prípadne ešte jedno, v ktorom sa riešia odvolania). Fakulta môže prerozdeliť vždy len toľko voľných miest na študentskom domove, koľko na danom internáte má. Samozrejme často pridelí ubytovanie aj tým študentom (hlavne prvákom), ktorí napokon ubytovanie ani nebudú potrebovať (napr. neprídu sa zapísať alebo sa im zmení sociálna situácia, presťahujú sa do BA a internát už nebudú potrebovať a podobne).

Aj vďaka tomu sa uvoľňujú ďalšie voľné miesta na internáte a tieto miesta sa automaticky prideľujú ďalším študentom podľa poradovníka. Každé ďalšie prideľovanie teda prebehne až po tom, čo sa nejaké miesto uvoľní. Ak nebolo vyhlásené nové prideľovanie ubytovania znamená to, že fakulta zatiaľ žiadne ďalšie voľné miesta nemá k dispozícii. Musia prebehnúť prvé zápisy a pod. a akonáhle sa nejaké miesto uvoľní pridelí sa čakateľovi z poradovníka. S istotou sa preto nedá garantovať ubytovanie ani tomu, kto je v poradovníku na prvom mieste. Ak by fakulta s určitosťou vedela, že ubytovanie dostane, tak by mu ho pridelila už v prvom termíne. Do tej doby, kým sa nejaké miesta neuvoľnia, nezostáva nič iné, len čakať.

Bodová hranica ako aj počet osôb, ktorým bude ubytovanie pridelené teda závisí len od fakulty a od vyššie spomínaných faktorov, ako je napr. aj počet pridelených miest danej fakulte na konkrétnom internáte STU. Z predchádzajúcich rokov a skúseností však vieme povedať, že obvykle do konca septembra (po 30.9.) sa pridelí ubytovanie približne 10 osobám (na miesta tých, ktorí o ubytovanie nemajú záujem alebo nenastúpili na fakultu). Najväčší posun v poradovníku je potom až na prelome semestrov (v januári), vtedy dostane ubytovanie z poradovníka asi 70 osôb.

 

Hlavní partneri:

 

Partneri: