Facebook RUŠ ŠD Mladosť

Moderovaná stránka na sociálnej sieti Facebook spravovaná Radou ubytovaných študentov ŠD Mladosť je určená na riešenie problematiky týkajúcej sa ubytovania študentov, platby bytného, oznamovania sťažností, rovnako je určená aj na uvádzanie podnetov na zlepšenie zo strany ubytovaných študentov a kladenie otázok, na ktoré RUŠ odpovie priamo alebo prekonzultuje podnet s vedením internátu a sprostredkuje odpoveď ubytovaným študentom.

 

Hlavní partneri:

 

Partneri: