9. Peniaze z bytného pre RUŠ-ku?

RUŠ ŠD Mladosť z peňazí, ktoré platia študenti ako za ubytovanie, nedostáva nič.

Hlavní partneri:

 

Partneri: