staznost@rus.sk

Na túto mailovú adresu by mali byť smerované problémy týkajúce sa najmä:

  • zdevastovanej izby pri ubytovávaní sa na izbu
  • žiadosti o dodatočný postrek proti švábom a plošticiam (do kópie mailu uvádzajte vedúceho prevádzkového úseku)
  • havarijné stavy
  • sťažnosti na spolubývajúcich
  • neoprávnené vstupy zamestnancov ŠD Mladosť do vašich izieb
  • sťažnosti na prístup zamestnancov ŠD Mladosť

Táto mailová adresa nie je určená pre problémy ako:

  • tečúca voda na kuchynke (na to slúži kniha opráv umiestnená na vrátniciach blokov)
  • pokazené dvere na výťahu, pokazený výťah (kniha opráv)
  • problémy s elektrinou a elektrickými zariadeniami (tiež kniha opráv)

Hlavní partneri:

 

Partneri: