Vymaľovanie izby

Ak si chceš svojpomocne vymaľovať svoju izbu, treba kontaktovať vedúceho prevádzkového úseku. On zabezpečí, aby ti bolo zapožičané všetko potrebné náradie a materiál (sadra, valček, biela farba, vedro,…).

 

Hlavní partneri:

 

Partneri: