Odubytovanie 2020 – Korona vírus

Dokumenty, ktoré treba vypísať a odovzdať:

SD MD Pokyn k odubytovaniu

cestne vyhlasenie

POSTUP/POKYN PRI ODUBYTOVANÍ:

  1. KROK – PRED VSTUPOM DO OBJEKTU ŠD MLADOSŤ MUSÍTE MAŤ PRI SEBE UBYTOVACÍ PREUKAZ, KĽÚČ OD IZBY, OBČIANSKY PREUKAZ A VYPÍSANÉ TLAČOVINY /čest. prehlásenie, podm. odubytovania/!
  2. KROK – ČAKÁTE NA VYBAVENIE V MIN. 2M ROZOSTUPE, NA TVÁRI MÁTE RÚŠKO, NA RUKÁCH RUKAVICE!
  3. KROK – DO OBJEKTU ŠD VSTUPUJETE PO JEDNOM, K VYBAVENIU REGISTRÁCIE. VRÁTNIKOVI LEN UKÁŽETE VYPÍSANÉ TLAČOVINY /čest. prehlásenie, podm. odubytovania/ A UBYTOVACÍ PREUKAZ, PO ICH ODSÚHLASENÍ VRÁTNIKOM, ICH VHODÍTE DO ZBERNÝCH KRABÍC.
  4. KROK – PREJDETE HNEĎ VEDĽA KU REGISTRÁCII, KDE BUDE ZAZNAMENANÝ VÁŠ ČAS PRÍCHODU DO OBJEKTU ŠD, POLOŽÍTE NA STÔL UBYTOVACÍ PREUKAZ, V RUKE MÁTE PRIPRAVENÝ OBČIANSKY PREUKAZ, KTORÝ LEN UKÁŽETE ZAMESTNANCOVI NA KONTROLU. OBČIANSKY PREUKAZ NEPODÁVATE ZAMESTNANCOVI!
  5. KROK – ODOBERÁTE SA NA IZBU A VYKONÁTE ODUBYTOVANIE VECÍ Z ŠD. POZOR, JE NEVYHNUTNÉ MAŤ UBYT. PREUKAZ NEUSTÁLE PRI SEBE A BEZ VYZVANIA, AJ OPÄTOVNE UKAZOVAŤ PREUKAZ VRÁTNIKOM!
  6. KROK – PO VYNESENÍ VŠETKÝCH VECÍ VON, MIMO OBJEKTU ŠD A PO ÚPLNOM UKONČENÍ VÁŠHO ODUBYTOVANIA SA DOSTAVÍTE K ODOVZDANIU KĽÚČOV OD IZBY, PRÍP. KUCHYNKY A UBYT.PREUKAZU, VO VESTIBULE CD!
  7. KROK – JE ZAKÁZANÉ PRÍSŤ VRÁTIŤ UBYT. PREUKAZ A KĽÚČE OD IZBY S BATOŽINOU, KUFRAMI A POD.
  8. KROK – PO RIADNOM UKONČENÍ ODUBYTOVANIA, ODHLÁSENÍ A ZÁPISE VÁŠHO ODCHODU, OKAMŽITE OPÚŠŤATE ŠD, BEZ AKÉHOKOĽVEK ODKLADU!
  9. KROK – POČAS ODUBYTOVANIA STE POVINNÝ V PRIESTORCH ŠD, RIADIŤ SA PRÍP. INŠTRUKCIAMI ZAMESTNANCOV ŠD!

Informácie k odubytovaniu a spôsobu prihlasovaniahttps://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/koronavirus-a-stu-vsetko-co-potrebujete-vediet/ako-sa-prihlasit-na-odubytovanie-pokyny-k-odubytovaniu-podla-jednotlivych-sd.html?page_id=13396

Comments are closed.

Post Navigation

Hlavní partneri:

 

Partneri: