Oznam o režimových opatreniach nad rámec ubytovacieho poriadku počas Veľkonočných sviatkov

Počnúc 16:00 hod. dňa 24.3.2016 /štvrtok/ do 06:00 hod. dňa 29.3.2016 /utorok/ bude sprísnený režim vstupu do objektu ŠD Mladosť z dôvodu zamedzenia pohybu tu neubytovaných osôb. Vstup bude povolený len na základe platnej legitimácie ubytovaného pre rok 2015/2016, súčasne s platným občianskym preukazom. Vpúšťanie do objektu bude uskutočňovaný cez hlavné vchody do objektov A-B a C-D. V týchto dňoch bude povolený vstup v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. len v každú celú hodinu v trvaní cca. 10-15 min. Je preto nutné, aby ste si príchody a odchody podľa týchto časov prispôsobili.

Návštevy v týchto dňoch sú povolené v čase od 8:00 hod do 22:00 hod. Tieto budú zaznamenané v knihe návštev na vrátniciach jednotlivých blokov po predložení preukazu totožnosti /občiansky preukaz, pas/ a zároveň sú si navštívení povinní prísť túto návštevu osobne na vrátnicu vyzdvihnúť! Nedodržaním týchto zásad nebude vstup do objektu umožnený!

Všetky tieto opatrenia slúžia na zvýšene bezpečnosti a ochrany majetku ubytovaných študentov, ako aj majetku študentského domova.

vedenie ŠD Mladosť

Comments are closed.

Post Navigation

Hlavní partneri:

 

Partneri: