Category Archives: Nezaradené

Šachový turnaj

Dňa 27. marca sa v študovni na bloku D uskutočnil šachový turnaj.

Víťazi budú ďalej pokračovať v šachovom turnaji na majstrovstvách STU.

Ďakujeme za účasť a držíme palce!

Antibordel 2018

Začiatkom mája pripravujeme každoročnú akciu Antibordel, v spolupráci s vedením ŠD Mladosť a niektorými študentskými organizáciami pôsobiacimi na STU, kde študenti čistia okolie internátu Mladosť a fakúlt FIIT a FEI od odpadkov, vysádzajú nový zelený porast ako aj pomáhajú pri likvidácii starých a nebezpečných elektrospotrebičov z priestorov kuchyniek na internáte.

Súčasťou akcie je aj dobrá hudba, občerstvenie, súťaže a tombola, kde majú študenti možnosť získať hodnotné ceny. Každoročne sa zapája okolo 700 študentov a dúfame, že tento rok nebude výnimkou.
Zúčastnení študenti taktiež získavajú body na ubytovanie.

V prípade nejasností náš môžete kontaktovať, ale vzhľadom na množstvo správ kvôli dodatočným zmenám v predregistrácii minulý rok, budeme tento rok odpovedať len na otázky poslané pred ukončením predregistrácie.

PREDREGISTRÁCIA JE POVINNÁ:
Antibordelu 2018 sa môžu zúčastniť len predregistrovaní študenti. Prihlasovať sa je možné do: 6.5. nedeľa do 23:59!  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwzY5MJe_AGvshTP_QoK6J_o18jUZP1OD-HLpq_1xTSgrXlg/viewform

SÚŤAŽE:
Každá predregistrovaná skupinka bude tiež zaradená do súťaže o najoriginálnejšie meno a najoriginálnejší pracovný outfit.

Víťazná skupinka/jednotlivec v súťažiach skončí o niečo skôr ako zvyšok študentov a teda aj ako prvá dostane občerstvenie bez čakania v rade.
Pre účasť v súťažiach je ale tiež potrebné mať lajknutú fb stránku RUŠ ŠD Mladosť.

UBYTOVACIE BODY:
FCHPT – 20 bodov
FEI – 20 bodov
FIIT – 10 bodov
SjF – 10 bodov
SvF – 10 bodov
FA – 10 bodov

INÉ BENEFITY:
pivo/kofola/guláš

 

Voľby do Rady ubytovaných študentov 2017

Všetci záujemcovia o kandidatúru do Rady ubytovaných študentov musia poslať vyplnené kandidátne listiny do nedele 08.10.2017 (do 24:00) na adresu volby@rus.sk. Následne budú vyzvaní, aby svojim podpisom potvrdili svoju účasť vo voľbách. Ďalšie otázky ohľadom kandidovania a volieb môžete taktiež adresovať na uvedený emailový kontakt . Kandidovať môže každý študent ubytovaný v ŠD Mladosť.

Kedy sa ubytovať?

Upozorňujeme študentov, že ubytovanie v študentských domovoch je možné až od 04.09.2017 (pondelok). Študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia (budúci prváci) sa môžu ubytovať v deň zápisu na štúdium od 09:00 do 17:00 hod. (len počas pracovných dní). Ostatní študenti (ako aj budúci prváci mimo dní zápisu na štúdium) sa môžu ubytovať v pracovné dni počas úradných hodín od 09:00 do 15:00 hod.

Pri ubytovaní je nutné na ubytovacom oddelení predložiť:
– občiansky preukaz,
– 2x foto (veľkosť ako na OP),
– doklad o úhrade bytného (len pokračujúce ročníky),
– čestné prehlásenie o zdravotnom stave (netrpím žiadnou infekčnou chorobou a môžem bývať v kolektíve),
– lôžkoviny (paplón, vankúš, návliečky),
– tlačivo na prechodný pobyt – https://ubytovanie.stuba.sk/files/prechodny_pobyt.pdf

Všetky tieto informácie máte aj v systéme ubytovanie.stuba.sk.

Prerušená dodávka teplej vody

Oznamujeme Vám, že dňa 4.9. 2017 na blokoch C a D  bude prerušená dodávka teplej vody (kvôli výmene meračov tepla), počas dňa cca od 8 – do 13 hod.

vedenie ŠD Mladosť

Hlavní partneri:

 

Partneri: