Internát

Adresa internátu ŠD Mladosť

Študentský domov Mladosť
Staré Grunty 53,
842 47 Bratislava 4

 

Riaditeľ ŠD Mladosť

Ing. František Hegedűs

tel.:
frantisek.hegedus@stuba.sk
úradne hodiny:
vľavo od vrátnice CD blokov

Prevádzkový úsek

Ing. Peter Cibulčík
tel.:
peter.cibulcik@stuba.sk
úradne hodiny:
vľavo od vrátnice CD blokov

 

Ubytovacie oddelenie

Daria Vrecniková
tel.: 0918 664 049
daria.vrecnikova@stuba.sk
vľavo od vrátnice CD blokov
úradné hodiny:
PO-PI:  8:00 – 10:00 a 13:00 – 14:00

Vrátnice

AB vrátnica: 0918 66 40 50
CD vrátnica: 0918 66 40 51

Sklad kľúčov

na CD vrátnici, vľavo od ubytovacieho oddelenia.
úradné hodiny:
podľa hodín ubytovacieho oddelenia

 

Údržbári

Postup nahlásenia poruchy na bunke a v spoločných priestoroch:
1. zapíšte poruchu do príslušnej knihy opráv, ktoré sú na vrátnicach
2. ak v adekvátnom čase nebola porucha odstránená, zapíšte ju ešte raz
3. ak opäť nebola porucha odstránená, choďte za prevádzkárom Ing. Černým

V prípade závažných porúch (havarijný stav…), vyhľadajte údržbára a poproste ho o prednostnú opravu. O akýchkoľvek problémoch nám napíšte na staznost@rus.sk

Ved.tech.úseku vedľa úseku hygieny
Stolári C4-05
Elektrikári A4-01, p. Nagy a p. Ondrejko
Vodári A3-01, D3-01
Maliar D3-01, je tam o 11.00
Klúčiari A4-04
Upratovačky B2-01 , C3-01

Hlavní partneri:

 

Partneri: