Dezinsekcia

Oznamujeme Vám, že od 12.-19.7. 2017 na všetkých blokoch internátu prebehnú dezinsekčné práce /aj na izbách/ Prítomnosť nie je nutná.

vedenie ŠD Mladosť

Doplnenie nábytku

Vážení študenti a ubytovaní. Dňa 11.-12.7.2017 dôjde na bloku B1 na všetkých jeho 3 lôžkových izbách k doplneniu nadstavcových skríň nad pôvodné skrine v izbách! Je preto potrebné, aby ste si zo skríň odpratali Vaše osobné veci. Pri výmene – doplnení bude zabezpečený dozor zo strany ŠD Mladosť. Pri akcii nie je potrebná Vaša osobná účasť, ale nie je ani vylúčená. V záujme predísť stratám, či škodám na Vašich osobných veciach a majetku Vás žiadame, aby ste si v uvedenom termíne /v prípade Vašej neprítomnosti/ na izbách neponechali žiadne ceniny, doklady, hotovosť a pod. Výmenu nadstavcov predpokladáme v čase od 9,00- 15,00 hod. a bude ju vykonávať spol. VAREZ s.r.o. Doplnenie nadstavcových skríň bude prebiehať čo najrýchlejšie, v záujme čo najkratšieho obmedzenia Vášho bývania a súkromia.

vedenie ŠD Mladosť

Náhradné vchody do budovy

Dňa 21.6.2017 sa začnú rekonštrukčné práce na oboch vchodoch do objektu ŠD Mladosť. Prosím použite pre vstup do budovy, náhradne vchody. Tieto budú pre každý vstup riadne vyznačené! Ospravedlňujeme sa dočasné obmedzenia, ktoré s rekonštrukciou vchodov súvisia!

vedenie ŠD Mladosť

Uskladnenie vecí počas leta

Viac informácií tu!

Vaša RUŠ ŠD Mladosť

Pokyny 2017

Aktuálne informácie pre študentov, ohľadne termínov a spôsobov odubytovania, resp. preubytovania pre rok 2017.

vedenie ŠD Mladosť

Hlavní partneri:

 

Partneri: