Dezinsekcia v ŠD Mladosť

V dňoch 12. a 13. mája 2016 bude v ŠD Mladosť vykonaná dezinsekcia celého objektu. Pred postrekom je potrebné podlahy jednotlivých buniek a priľahlých kuchyniek podľa možnosti vyčistiť a osušiť, najmä na sociálnych zariadeniach a po obvodoch jednotlivých miestností. Súčasne Vás žiadame, aby ste postrek neumývali najmenej počas 7 nasledujúcich dní. Postrek je bez zápachu a bez akýchkoľvek účinkov na Vaše zdravie, izba je po postreku naďalej plne obytná, takže Vaše ubytovanie nebude narušené.

Potraviny si uschovajte do chladničiek resp. do mikroténových – igelitových sáčkov! Žiadame Vás, aby ste v uvedených dňoch sprístupnili ubytovacie priestory. V prípade, ak neumožníte prístup do ubytovacích priestorov, bude vykonaný postrek na Vaše vlastné náklady v náhradnom termíne.

vedenie ŠD Mladosť

Vypratanie kuchyniek v rámci akcie ANTIBORDEL 2016

Dňa 07.05.2016 (sobota) bude v rámci akcie ANTIBORDEL 2016 uskutočnené upratovanie /príp. vypratanie/ kuchyniek na všetkých blokoch ŠD Mladosť! Je potrebné, aby ste si k tomuto dátumu vypratali z kuchyniek všetky svoje osobné veci /hrnce, varné kanvice, mikrovlné rúry a iné zariadenie/, aby sa predišlo k ich odcudzeniu, prípadne strate alebo poškodeniu. Akcia bude prebiehať len v termíne 07.05.2016 (sobota) dopoludnia, takže vaše veci si môžete do kuchyniek vrátiť späť už v popoludňajších hodinách. Ďakujeme všetkým ubytovaným za spoluprácu!

vedenie ŠD Mladosť

Kontrola inventáru na D blokoch

Dňa 4.5.2016 (streda) sa uskutoční kontrola inventáru na izbách v čase od 9,00 – 12,00 hod. Kontrola bude uskutočnená na bloku D1,D2,D3 a D4.

prevádzkový úsek
ŠD Mladosť.

Informácie: Antibordel 2016

Začiatkom mája pripravujeme každoročnú akciu Antibordel, v spolupráci s vedením ŠD Mladosť a niektorými študentskými organizáciami pôsobiacimi na STU, kde študenti čistia okolie internátu a fakúlt FIIT a FEI od odpadkov, vysádzajú nový zelený porast ako aj pomáhajú pri likvidácii starých a nebezpečných elektrospotrebičov z priestorov kuchyniek na internáte.

Súčasťou akcie je aj dobrá hudba, občerstvenie, súťaže a tombola, kde majú študenti možnosť získať hodnotné ceny. Každoročne sa zapája okolo 600 študentov a dúfame, že tento rok nebude výnimkou. Zúčastnení študenti taktiež získavajú body na ubytovanie.

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať, ale vzhľadom na množstvo správ kvôli dodatočným zmenám v predregistrácii minulý rok, budeme tento rok odpovedať len na otázky poslané pred ukončením predregistrácie.

PREDREGISTRÁCIA JE POVINNÁ:
https://docs.google.com/forms/d/1aJz388xhxEcehCcsUqmBTio-Tp37nHQNsmFWOIwXJyU/viewform
Antibordelu 2016 sa môžu zúčastniť len predregistrovaní študenti. Prihlasovať sa je možné do: 3.5.2016 23:59
Všetky informácie je potrebné vyplniť pravdivo a správne, inak budete zo zoznamu účastníkov vyškrtnutí.
AIS ID je identifikačné číslo, ktoré nájdete medzi svojimi údajmi po prihlásení.
Ak chcete byť v skupinke s kamarátmi, vymyslite si spoločný názov partie a každý si ho napíšte do názvu skupiny, ale sme vás vedeli zoskupiť.
Každá predregistrovaná skupinka bude zaradená do súťaže o najoriginálnejšie meno! Víťazná skupinka skončí o niečo skôr ako zvyšok študentov a teda aj ako prvá dostane guláš a nápoje bez čakania v rade. Pre účasť je ale tiež potrebné mať lajknutú FB stránku RUŠ ŠD Mladosť.

PROGRAM:
Zverejníme čoskoro 🙂

SÚŤAŽE:
Skupinky či jednotlivci sa môžu prihlásiť do súťaže o najoriginálnejší pracovný úbor. Na zapojenie je potrebné zverejniť vašu fotku v danom oblečení na fb s označením #antibordel a #rusmladost (a nezabudnite pridať aj vlastné či skupinové meno) do 10:00 v deň Antibordelu a v danom oblečení aj prísť na podujatie.

Každá predregistrovaná skupinka bude tiež zaradená do súťaže o najoriginálnejšie meno.

Víťazná skupinka/jednotlivec v oboch súťažiach skončí o niečo skôr ako zvyšok študentov a teda aj ako prvá dostane občerstvenie bez čakania v rade.
Pre účasť v oboch súťažiach je ale tiež potrebné mať lajknutú fb stránku RUŠ ŠD Mladosť.

UBYTOVACIE BODY:
SvF: 5 bodov
FIIT, FA: 10 bodov
SjF, FEI, FCHTP – 20 bodov
V prípade FCHTP sa body udelia študentom len za 1 antibordel v období 2015/16.

INÉ BENEFITY:
Občerstvenie, lístok do tomboly

KEDY SA DOZVIEM ROZPIS PRÁC?
Najneskôr 6.5. – zverejníme aj jednotlivé miesta stretnutí skupiniek.

PODPORUJÚ NÁS:
Za každoročnú podporu ďakujeme spoločnosti Accenture, ktorá pomáha svojím klientom robiť Antibordel v stratégiách, technológiách či procesoch a študentom FEI a FIIT ponúka atraktívne možnosti kariéry (viac na www.accenture.sk). Ďalej nám pomohol Sirius (http://www.sirius-serm.sk/), skupina šermu historickými zbraňami, ktorí radi uvítajú vo svojich radoch nových nadšencov! Okrem toho: TITAN GYM (http://www.titangym.sk/en/) – netreba byť lemra :); Anwell (http://www.anwell.sk/) – najlepšie kopírovanie a tlač v Mlynskej doline!; Ynet (www.ynet.sk/), Speai (http://www.portal.speai.sk/), Tlis (http://www.tlis.sk/), Elam (http://elam.sk/)

Hygienická kontrola bloky A + kuchynky na blokoch B1 a B2

Dňa 27.04.2016 (streda) sa uskutoční hygienická kontrola na izbách v čase od 9,00 – 12,00 hod. Kontrola bude uskutočnená v spolupráci s RUŠ ŠD Mladosť – bloky A + kuchynky na blokoch B1 a B2; kontrola odstránenia nedostatkov z predchádzajúcich kontrol ! 🙂

prevádzkový úsek
ŠD Mladosť.

Hlavní partneri:

 

Partneri: