Category Archives: Nezaradené

Oznam o režimových opatreniach nad rámec ubytovacieho poriadku počas Veľkonočných sviatkov

Počnúc 16:00 hod. dňa 24.3.2016 /štvrtok/ do 06:00 hod. dňa 29.3.2016 /utorok/ bude sprísnený režim vstupu do objektu ŠD Mladosť z dôvodu zamedzenia pohybu tu neubytovaných osôb. Vstup bude povolený len na základe platnej legitimácie ubytovaného pre rok 2015/2016, súčasne s platným občianskym preukazom. Vpúšťanie do objektu bude uskutočňovaný cez hlavné vchody do objektov A-B a C-D. V týchto dňoch bude povolený vstup v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. len v každú celú hodinu v trvaní cca. 10-15 min. Je preto nutné, aby ste si príchody a odchody podľa týchto časov prispôsobili.

Návštevy v týchto dňoch sú povolené v čase od 8:00 hod do 22:00 hod. Tieto budú zaznamenané v knihe návštev na vrátniciach jednotlivých blokov po predložení preukazu totožnosti /občiansky preukaz, pas/ a zároveň sú si navštívení povinní prísť túto návštevu osobne na vrátnicu vyzdvihnúť! Nedodržaním týchto zásad nebude vstup do objektu umožnený!

Všetky tieto opatrenia slúžia na zvýšene bezpečnosti a ochrany majetku ubytovaných študentov, ako aj majetku študentského domova.

vedenie ŠD Mladosť

Hygienická kontrola, bloky A – B

Dňa 23.03.2016 (streda) sa uskutoční hygienická kontrola na izbách na blokoch A – B, v čase od 9,00 – 12,00 hod. Kontrola bude uskutočnená v spolupráci s RUŠ ŠD Mladosť.

prevádzkový úsek
ŠD Mladosť.

Vyjadri sa!

Ak máš nejaký dobrý nápad, ideu, myšlienku a pripomienku k zlepšeniu bytia na ŠD Mladosť, tak neváhaj a vyjadri sa! Všetko čo chceš napíš a pošli na email predsednictvo@rus.sk

Idea_images

 

Príď sa rozdať pre druhých aj ty…darovanie krvi!

Môžeš pomôcť iným a aj sebe! Získanie bodov pre pridelenie ubytovania. Príď sa rozdať v týchto dňoch:

  • 07.03.2016 – Stavebná fakulta
  • 08.03.2016 – Strojnícka fakulta
  • 09.03.2016 – Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • 10.03.2016 – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Viac informácií na http://www.ntssr.sk/

Blood donation/Silhouettes of hands one giving blood drop, the other receiving

Hlavní partneri:

 

Partneri: