Živá študovňa

 

OdpisPodpora

Prostredníctvom „Živej študovne“ chceme prichystať študentom na internátoch Mladosť program, ktorý ich bude pripravovať na úspešné zaradenie v praxi. Na to, aby sme tento program mohli realizovať, potrebujeme vhodné priestory študovne. Na internátoch funguje zastaraná študovňa s kapacitou cca 15-20 študentov. Táto študovňa pôsobí skôr ako skladisko a je pre štúdium, pre nedostatok potrebného vybavenia, nevyhovujúca. Práve preto sme sa rozhodli pustiť do tohto projektu, a tak poskytnúť študentom nové možnosti na vzdelávanie. Chceme im pripraviť dôstojné priestory, ktoré by ich motivovali k ďalšiemu štúdiu, zefektívnili ich prácu a poskytli alternatívu tým, ktorí majú netolerantných spolubývajúcich a musia sa učiť – často len na chodbách internátu.

Kompletný propagačný materiál

Hlavní partneri:

 

Partneri: