Pokyny k preubytovaniu a odubytovaniu z letného ubytovania na akad. rok 2017/2018

PREUBYTOVANIE NA TEJ ISTEJ IZBE:

Študenti, kt. budú bývať v ŠD i naďalej /majú pridelené ubytovanie/ cez zimný semester, v izbách kde i t.č. bývajú sa môžu od 22. 8. 2017 preubytovávať, preubytovanie je ale možné vykonať i v priebehu septembra 2017!!! Pri preubytovaní budete uhrádzať doplatok bytného za letné ubytovanie k /do/ 4.9.2017 v hotovosti na vrátnici CD, ale až po návšteve ubytovacieho oddelenia ŠD – kancelárie pre výdaj kľúčov a výhradne v zmysle jeho inštrukcií! Platbu za letné ubytovanie do 4.9.2017 vykonáte i spätne, pri samotnom preubytovaní sa na zimný semester!

PREUBYTOVANIE NA INÚ IZBU:

Študenti, kt. budú bývať v ŠD i naďalej /majú pridelené ubytovanie/ cez zimný semester, ale v inej izbe ako t.č. bývajú sú povinní preubytovávať sa podľa uvoľnenej kapacity od 22.8.2017 do 31.8.2017!!! Pri preubytovaní budete uhrádzať doplatok bytného za letné ubytovanie k /do/ 4.9.2017 v hotovosti na vrátnici CD, ale až po návšteve ubytovacieho oddelenia ŠD – kancelárie pre výdaj kľúčov a výhradne v zmysle jeho inštrukcií! Platbu za letné ubytovanie do 4.9.2017 vykonáte i spätne, pri samotnom preubytovaní sa na zimný semester!

ODUBYTOVANIE:

Študenti, kt. nemajú pridelené ubytovanie na ak. rok 2017/2018, resp. študenti iných vysokých škôl, ako aj ostatní turisti sú povinní odubytovať sa do 25.8.2017 do 10:00 hod.!!!

Študenti sa môžu odubytovať, resp. preubytovať počas úradných hodín v kancelárii prevádzkového úseku ŠD, samotná kontrola a odovzdanie izby upratovačkami prebieha výhradne v čase od 08:00 do 14:00 hod!

vedenie ŠD Mladosť

Comments are closed.

Post Navigation

Hlavní partneri:

 

Partneri: