Odstávka vody

Vážení ubytovaní.
Z dôvodu nevyhnutných opráv vodovodnej siete ŠD Mladosť bude v dňoch od 25. 7. 2017 /od 7,00 hod.-17,00 hod./ a 26.7.2017 /od 7,00 hod.-17,00 hod./ prerušená dodávka studenej a teplej vody /každý deň zvlášť pre teplú a studenú vodu a predpokladá sa čas opravy cca. len 2-3 hodiny/ v objekte ŠD Mladosť – blok A1-A4. Prosíme preto všetkých študentov a bývajúcich, aby si kontrolovali vodovodné uzávery a pripravili si primerané potrebné zásoby vody. Náhradné zásobovanie vodou bude zabezpečené prostredníctvom ostatných blokov ŠD /bude tiež zabezpečený rozvod pitnej vody pri náhradnom vstupe do bloku A-B /. ŠD Mladosť sa zároveň ospravedlňuje za znížený komfort, opravy budú vykonané čo možno najrýchlejšie. Vopred ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.

vedenie ŠD Mladosť

Comments are closed.

Post Navigation

Hlavní partneri:

 

Partneri: