Doplnenie nábytku

Vážení študenti a ubytovaní. Dňa 11.-12.7.2017 dôjde na bloku B1 na všetkých jeho 3 lôžkových izbách k doplneniu nadstavcových skríň nad pôvodné skrine v izbách! Je preto potrebné, aby ste si zo skríň odpratali Vaše osobné veci. Pri výmene – doplnení bude zabezpečený dozor zo strany ŠD Mladosť. Pri akcii nie je potrebná Vaša osobná účasť, ale nie je ani vylúčená. V záujme predísť stratám, či škodám na Vašich osobných veciach a majetku Vás žiadame, aby ste si v uvedenom termíne /v prípade Vašej neprítomnosti/ na izbách neponechali žiadne ceniny, doklady, hotovosť a pod. Výmenu nadstavcov predpokladáme v čase od 9,00- 15,00 hod. a bude ju vykonávať spol. VAREZ s.r.o. Doplnenie nadstavcových skríň bude prebiehať čo najrýchlejšie, v záujme čo najkratšieho obmedzenia Vášho bývania a súkromia.

vedenie ŠD Mladosť

Comments are closed.

Post Navigation

Hlavní partneri:

 

Partneri: