Členovia

Rada ubytovaných študentov ŠD Mladosť

Predsedníctvo RUŠ ŠD Mladosť

 • predseda: Kolesíková Michaela
 • podpredseda: Lisý Lukáš
 • ostatní volení členovia: Hudcovský Patrik, Šútor Matej, Jenčík Matúš

Členovia RUŠ ŠD Mladosť

 • Češek Michal, Halajová Martina, Jakubička Michal, Korpáš Erik, Pavlatovský Andrej, Pilko Matej, Pochybová Lucia, Sivčák Marek

Adepti RUŠ ŠD Mladosť

 • Baksa Milan, Furičková Nikola, Höger Benedikt, Pochybová Jana, Szabová Sabína, Šilhavík Martin, Škvarko Michal a Šromovský Tomáš

Člen ubytovacej komisie FEI: Lisý Lukáš
Člen študentskej časti akademického senátu: Štefancová Elena

Rozdelenie úloh:

 • články OKO: Korpáš Erik
 • facebook: Korpáš Erik, Šihlavík Martin a Höger Benedikt
 • grafika: Šromovský Tomáš a Škvarko Michal
 • propagácia: Kolesíková Michaela, Lisý Lukáš, Hudcovský Patrik, Furičková Nikola
 • stretnutia únie: Pochybová Lucia, Štefancová Elena a Lisý Lukáš
 • tlač: Lisý Lukáš a Kolesíková Michaela
 • požičovňa: Kolesíková Michaela, Szabová Sabína, Škvarko Michal
 • webová stránka: Češek Michal a Halajová Martina
 • zápisnice: Baksa Milan

Chceš sa stať aj ty členom RUŠ ŠD Mladosť, tak neváhaj a urob prvý krok. Adeptov prijímame radi. Stačí si stiahnuť, vyplniť dotazník a zaslať nám ho na predsednictvo@rus.sk, prípadne vhodiť do schránky RUŠ ŠD Mladosť pri CD vrátnici. A ak nás presvedčíš, kedykoľvek 🙂

Rada ubytovaných študentov (volení členovia) 2017/2018

Nábor 2017

Rada ubytovaných študentov (volení členovia) 2016/2017

Nábor 2016

Rada ubytovaných študentov (volení členovia) 2015/2016

Nábor 2015

Rada ubytovaných študentov (volení členovia) 2014/2015

Nábor 2014

Rada ubytovaných študentov (volení členovia) 2013/2014

Nábor 2013

Čestní členovia RUŠ ŠD Mladosť:

 • Bača Michal
 • Nagy Michal
 • Telek Peter
 • Zimány Martin
 • Tuba Zsolt
 • Charvát Martin
 • Miklošová Katarína
 • Pilinský Peter
 • Kostolanský Rastislav
 • Pinke Kristián
 • Danko Florián
 • Šály Juraj
 • Gubánová Katarína
 • Kostelanská Paulína (2015)

Bývali členovia RUŠ ŠD Mladosť:

 • Brezák Adrián
 • Tekeľ Andrej
 • Belicová Ľubmíra
 • Cibulková Lucia
 • Jamrich Peter
 • Konôpková Klaudia
 • Tima Tomáš
 • Pafková Zuzana
 • Šály Juraj
 • Mišák Ivan
 • Leško Ľubomír
 • Černá Alena (2014)
 • Gubánová Katarína (2014)
 • Balažia Michal (2014)
 • Vozárik Marek (2014)
 • Lechvár Ján (2015)
 • Lukáč Pavol (2015)
 • Noga Matej (2015)
 • Pilát Branislav (2015)
 • Ďuricová Adriana (2016)
 • Paulína Michal (2016)
 • Kutlíková Lenka (2017)
 • Lizák Lukáš (2017)
 • Mierka Martin (2017)
 • Surovčík Ján (2017)
 • Surovčík Lukáš (2017)
 • Šebok Jaroslav (2017)

Hlavní partneri:

 

Partneri: