Členovia

Rada ubytovaných študentov ŠD Mladosť

Predsedníctvo RUŠ ŠD Mladosť

 • predseda: Mierka Martin
 • podpredseda: Lisý Lukáš
 • ostatní volení členovia: Hudcovský Patrik, Husár Adam a Štefancová Elena
 • zástupca nevolených členov a adeptov:

Členovia RUŠ ŠD Mladosť

 • Češek Michal, Halajová Martina, Jakubička Michal, Kolesíková Michaela, Pavlatovský Andrej, Pochybová Lucia, Sány Michal, Šebok Jaroslav a Surovčík Lukáš

Adepti RUŠ ŠD Mladosť

 • Jenčík Matúš, Korpáš Erik, Sivčák Marek, Šutor Matej a Pilko Matej

Člen ubytovacej komisie FEI: Mierka Martin
Člen ubytovacej komisie FIIT: Kutlíková Lenka
Člen študentskej časti akademického senátu: Kutlíková Lenka

Rozdelenie úloh:

 • články OKO: Surovčík Lukáš
 • facebook: Lukáš Lisý, Mierka Martin, Pochybová Lucia a Štefancová Elena
 • grafika: Šebok Jaroslav
 • nástenky: Pavlatovský Andrej
 • propagácia: Michal Sány
 • sponzoring: Hudcovský Patrik
 • stretnutia únie: Jakubička Michal, Pochybová Lucia a Štefancová Elena
 • tlač: Lisý Lukáš
 • vysávač: Kolesíková Michaela
 • webová stránka: Češek Michal
 • zápisnice: Halajová Martina

Chceš sa stať aj ty členom RUŠ ŠD Mladosť, tak neváhaj a urob prvý krok. Adeptov prijímame radi. Stačí si stiahnuť, vyplniť dotazník a zaslať nám ho na predsednictvo@rus.sk, prípadne vhodiť do schránky RUŠ ŠD Mladosť pri CD vrátnici. A ak nás presvedčíš, kedykoľvek 🙂

Rada ubytovaných študentov (volení členovia) 2017/2018

Nábor 2017

Rada ubytovaných študentov (volení členovia) 2016/2017

Nábor 2016

Rada ubytovaných študentov (volení členovia) 2015/2016

Nábor 2015

Rada ubytovaných študentov (volení členovia) 2014/2015

Nábor 2014

Rada ubytovaných študentov (volení členovia) 2013/2014

Nábor 2013

Čestní členovia RUŠ ŠD Mladosť:

 • Bača Michal
 • Nagy Michal
 • Telek Peter
 • Zimány Martin
 • Tuba Zsolt
 • Charvát Martin
 • Miklošová Katarína
 • Pilinský Peter
 • Kostolanský Rastislav
 • Pinke Kristián
 • Danko Florián
 • Šály Juraj
 • Gubánová Katarína

Bývali členovia RUŠ ŠD Mladosť:

 • Brezák Adrián
 • Tekeľ Andrej
 • Belicová Ľubmíra
 • Cibulková Lucia
 • Jamrich Peter
 • Konôpková Klaudia
 • Tima Tomáš
 • Pafková Zuzana
 • Šály Juraj
 • Mišák Ivan
 • Leško Ľubomír
 • Černá Alena (2014)
 • Gubánová Katarína (2014)
 • Balažia Michal (2014)
 • Vozárik Marek (2014)
 • Kostelanská Paulína (2015)
 • Lechvár Ján (2015)
 • Lukáč Pavol (2015)
 • Noga Matej (2015)
 • Pilát Branislav (2015)
 • Ďuricová Adriana (2016)
 • Kutlíková Lenka (2017)
 • Lizák Lukáš (2017)
 • Surovčík Ján (2017)

Hlavní partneri:

 

Partneri: