Odstávka vody

Vážení ubytovaní.
Z dôvodu nevyhnutných opráv vodovodnej siete ŠD Mladosť bude v dňoch od 25. 7. 2017 /od 7,00 hod.-17,00 hod./ a 26.7.2017 /od 7,00 hod.-17,00 hod./ prerušená dodávka studenej a teplej vody /každý deň zvlášť pre teplú a studenú vodu a predpokladá sa čas opravy cca. len 2-3 hodiny/ v objekte ŠD Mladosť – blok A1-A4. Prosíme preto všetkých študentov a bývajúcich, aby si kontrolovali vodovodné uzávery a pripravili si primerané potrebné zásoby vody. Náhradné zásobovanie vodou bude zabezpečené prostredníctvom ostatných blokov ŠD /bude tiež zabezpečený rozvod pitnej vody pri náhradnom vstupe do bloku A-B /. ŠD Mladosť sa zároveň ospravedlňuje za znížený komfort, opravy budú vykonané čo možno najrýchlejšie. Vopred ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.

vedenie ŠD Mladosť

Doplnenie nábytku

Vážení študenti a ubytovaní. V dňoch 25.7.-4.8.2017 dôjde na bloku B4, na všetkých jeho 1 – lôžkových izbách k doplneniu nového nábytku, čím dôjde k rozšíreniu súčasnej kapacity takejto izby na 2 – lôžkovú! Je preto potrebné, aby ste si v izbe ukladali Vaše osobné veci do súčasného nábytku a nezaberali priestor určený pre rozšírenie kapacity izby. Pri doplnení bude zabezpečený dozor zo strany ŠD Mladosť. Pri akcii nie je potrebná Vaša osobná účasť, ale nie je ani vylúčená. V záujme predísť stratám, či škodám na Vašich osobných veciach a majetku Vás žiadame, aby ste si v uvedenom termíne /v prípade Vašej neprítomnosti/ na izbách neponechali žiadne ceniny, doklady, hotovosť a pod. Dopĺňanie nábytku predpokladáme vždy v čase od 9,00-15,00 hod. a bude ju vykonávať spol. VAREZ s.r.o. Doplnenie inventáru bude prebiehať čo najrýchlejšie, v záujme čo najkratšieho obmedzenia Vášho bývania a súkromia.

vedenie ŠD Mladosť

Doplnenie nábytku a rozšírenie kapacity

Vážení študenti a ubytovaní, v dňoch 13.-19.7.2017 dôjde na bloku B1na všetkých jeho 1 – lôžkových izbách k doplneniu nového nábytku, čím dôjde k rozšíreniu súčasnej kapacity takejto izby na 2 – lôžkovú!  Je preto potrebné, aby ste si v izbe ukladali Vaše osobné veci do súčasného nábytku a nezaberali priestor určený pre rozšírenie kapacity izby. Pri doplnení bude zabezpečený dozor zo strany ŠD Mladosť. Pri akcii nie je potrebná Vaša osobná účasť, ale nie je ani vylúčená. V záujme predísť stratám, či škodám na Vašich osobných veciach a majetku Vás žiadame, aby ste si v uvedenom termíne /v prípade Vašej neprítomnosti/ na izbách neponechali žiadne ceniny, doklady, hotovosť a pod. Dopĺňanie nábytku predpokladáme vždy v čase od 9,00-15,00 hod. a bude ju vykonávať spol. VAREZ s.r.o. Doplnenie inventáru bude prebiehať čo najrýchlejšie, v záujme čo najkratšieho obmedzenia Vášho bývania a súkromia.

vedenie ŠD Mladosť

Dezinsekcia

Oznamujeme Vám, že od 12.-19.7. 2017 na všetkých blokoch internátu prebehnú dezinsekčné práce /aj na izbách/ Prítomnosť nie je nutná.

vedenie ŠD Mladosť

Doplnenie nábytku

Vážení študenti a ubytovaní. Dňa 11.-12.7.2017 dôjde na bloku B1 na všetkých jeho 3 lôžkových izbách k doplneniu nadstavcových skríň nad pôvodné skrine v izbách! Je preto potrebné, aby ste si zo skríň odpratali Vaše osobné veci. Pri výmene – doplnení bude zabezpečený dozor zo strany ŠD Mladosť. Pri akcii nie je potrebná Vaša osobná účasť, ale nie je ani vylúčená. V záujme predísť stratám, či škodám na Vašich osobných veciach a majetku Vás žiadame, aby ste si v uvedenom termíne /v prípade Vašej neprítomnosti/ na izbách neponechali žiadne ceniny, doklady, hotovosť a pod. Výmenu nadstavcov predpokladáme v čase od 9,00- 15,00 hod. a bude ju vykonávať spol. VAREZ s.r.o. Doplnenie nadstavcových skríň bude prebiehať čo najrýchlejšie, v záujme čo najkratšieho obmedzenia Vášho bývania a súkromia.

vedenie ŠD Mladosť

Hlavní partneri:

 

Partneri: