Hygienická kontrola, bloky A3 a A4

Dňa 26.10.2016 (streda) sa uskutoční hygienická kontrola na blokoch A3-A4, v čase od 9,00 – 12,00 hod. Kontrola bude uskutočnená v spolupráci s RUŠ ŠD Mladosť.

prevádzkový úsek
ŠD Mladosť

Nábor RUŠ ŠD Mladosť 2016

nabor-2016

Hygienická kontrola, bloky B

Dňa 19.10.2016 (streda) sa uskutoční hygienická kontrola a kontrola stavu inventáru na izbách na blokoch B, v čase od 9,00 – 12,00 hod. Kontrola bude uskutočnená v spolupráci s RUŠ ŠD Mladosť.

prevádzkový úsek
ŠD Mladosť

Vydávanie čistiacich prostriedkov

V dňoch 17.10.2016 – 31.10.2016 sa budú na vrátniciach ŠD Mladosť vydávať čistiace prostriedky, určené pre každú študentskú bunku /kúpeľka, WC/ pre ak. rok 2016/2017. V prípade záujmu o poskytnutie týchto potrieb je nutné, aby sa vždy jeden z ubytovaných na bunke dostavil na príslušnú vrátnicu a s ubytovacím preukazom si prevzal tieto potreby. Pre blok A a B sa prostriedky budú vydávať na vrátnici AB, pre bloky C a D na vrátnici CD. Blokom B3 a B4 už boli prostriedky vydané v septembri 2016. Čistiace prostriedky sa budú vydávať v čase od 8,00 hod. – 20,00 hod.

Vaša RUŠ ŠD Mladosť

Výsledky volieb RUŠ ŠD Mladosť 2016

Výsledky volieb:

1, Elena Štefancová, 107 hlasov
2, Lukáš Lisý, 75 hlasov
3, Martin Mierka, 74 hlasov
4, Patrik Hudcovský, 70 hlasov
5, Michal Paulína, 64 hlasov

6, Adam Husár, 54 hlasov

Prví piati (Štefancová, Lisý, Mierka, Hudcovský a Paulína) si ako členovia predsedníctva na obdobie 2016/2017 spomedzi seba zvolili za predsedu Martina Mierku a ten si ako podpredsedu zvolil Lukáša Lisého. Veľká vďaka všetkým voličom. Všetkým prajeme úspešné obdobie 🙂

Vaša RUŠ ŠD Mladosť

Hlavný partneri:

 

Partneri: