Oznam o bezpečnostných opatreniach počas Vianočných sviatkov

Počnúc 16:00 hod. dňa 23.12.2015, do 06:00 hod. ráno dňa 4.1.2016 bude upravený režim vstupu do objektu ŠD Mladosť z dôvodu zamedzenia pohybu tu neubytovaných osôb.

Vstup bude povolený len na základe platnej legitimácie ubytovaného pre rok 2015/2016, súčasne s platným občianskym preukazom, resp. indexom. Vpúšťanie do objektu bude uskutočňovaný cez hlavné vchody do objektov A-B a C-D. V týchto dňoch bude povolený vstup v čase od 22:00 hod. do 5:00 hod. ráno len v každú celú hodinu v trvaní cca. 10-15 min. Je preto nutné, aby ste si príchody a odchody podľa týchto časov prispôsobili! Návštevy v týchto dňoch sú povolené v čase od 6:00 hod. do 22:00 hod. Tieto budú zaznamenané v knihe návštev na vrátniciach jednotlivých blokov po predložení preukazu totožnosti /občiansky preukaz, pas/ a zároveň sú si navštívení povinní prísť túto návštevu osobne na vrátnicu vyzdvihnúť! Nedodržaním týchto zásad nebude vstup do objektu umožnený!

Všetky tieto opatrenia slúžia na zvýšene bezpečnosti a ochrany majetku ubytovaných, ako aj majetku študentského domova.

vedenie ŠD Mladosť

Hygienická kontrola, bloky C1 – C4

Dňa 10.12.2015 (štvrtok) sa uskutoční hygienická kontrola na izbách na blokoch C1 – C4, v čase od 9,00 – 12,00 hod. Kontrola bude uskutočnená v spolupráci s RUŠ ŠD Mladosť.

prevádzkový úsek
ŠD Mladosť.

Oznam – odstávka elektriny

Oznamujeme Vám,

že dňa 12.12.2015 /sobota/ v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod. bude odstávka elektriny v celom objekte ŠD Mladosť, Staré Grunty 53, 842 47 Bratislava. Odstávka bude z dôvodu opravy odpínača – TS 741, ku ktorej nás vyzvala Západoslovenská distribučná a.s. Za porozumenie ďakujeme.

S pozdravom.

Cibulčík Peter ved. PÚ ŠD MD

Zmena! 

Dňa 12.12.2015 /sobota/ odstávka elektriny nebude! Náhradný termín opráv je 19.12.2015 /sobota/ v čase od 10:00 hod. do 15,00 hod.

elektricky-prud-original

Vydávanie čistiacich prostriedkov

V dňoch 14.11.2015 – 23.11.2015 sa budú na vrátniciach ŠD Mladosť vydávať čistiace prostriedky, určené pre každú študentskú bunku /kúpeľka, WC/ pre ak. rok 2015/2016. V prípade záujmu o poskytnutie týchto potrieb je nutné, aby sa vždy jeden z ubytovaných na bunke dostavil na príslušnú vrátnicu a s ubytovacím preukazom si prevzal tieto potreby. Pre blok A sa prostriedky budú vydávať na vrátnici AB, pre bloky C a D na vrátnici CD. Blokom B1 a B2 už boli prostriedky vydané v septembri 2015. Čistiace prostriedky sa budú vydávať v čase od 8,00 hod. – 20,00 hod.

Informácie pre ubytovaných v rámci hygienických kontrol!

Internátny nábytok prosíme nevynášať na balkóny, nakoľko sa tam môže poškodiť vplyvom počasia!

Balkóny v rámci svojich možností udržiavať v čistote (žiadne smeti, internátny nábytok…). Dbať aj na to, aby sa zamedzilo zdržiavaniu holubov na balkónoch.

V prípade nejakej závady, túto závadu opakovane zapisovať do knihy závad, až kým nedôjde k náprave. Aj raz týždenne, ak je to nutné.

Ďakujeme :)

Hlavný partneri:

   

Partneri: