Uskladnenie chladničiek počas leta

Vyzdvihnutie( od 18.9 )

Pre vyzdivihnutie chladničky volajte na číslo hidden alebo píšte na hidden@hidden.hidden. Prosíme vás, prineste si papier ktorý ste dostali pri odovzdávaní chladničky a zavolajte  niekoho na pomoc, my “odvoz” nezabezpečujeme.

 

Aktualizácia:

Ešte stále je možnosť odložiť chladničku po dohode mailom na hidden.hidden@hidden.hidden alebo na čísle hidden.

 

Vedenie ŠD Mladosť sa rozhodlo prijať opatrenie, že počas letných mesiacov (júl, august a časť septembra) sa po odubytovaní všetkých študentov z bunky, okrem častí inventára nesmú nachádzať žiadne iné zariadenia, teda ani chladničky.

Platí to pre priestor izieb, chodieb a aj kuchyniek. Týmto Vás teda žiadame o kompletné vysťahovanie po odubytovaní na letné prázdniny. Uskladnenie chladničiek je však možné v priestoroch na tento účel vyhradených, ktoré bude mať počas dní odubytovávania na starosti RUŠ. Za uskladnenie chladničky na dobu letných mesiacov je zavedený jednotný poplatok vo výške 5 eur.  V opačnom prípade si študent musí zabezpečiť odvoz chladničky do dňa odubytovania sám.

 

Doplňujúce informácie

Dôvod opatrenia:

Vedenie ŠD Mladosť sa rozhodlo k tomuto opatreniu z dôvodu, že na internáte sa nachádza veľké množstvo starých chladničiek, ktoré vo veľkom musí po odchode nezodpovedných ubytovaných zneškodniť samo. To stojí nemalé finančné prostriedky. Takýmto spôsobom sa vedenie snaží podobným problémom predísť.

Možnosti pre ubytovaných:

  • odvoz chladničiek
  •  využitie služby ponúkanej RUŠ

V prípade ak počas celých dvoch letných mesiacov (júl, august) zostane na bunke ubytovaný aspoň jeden študent, chladnička môže zostať v priestoroch bunky.

 

Služba ponúkaná RUŠ

Uskladnenie chladničky vo vymedzených priestoroch ( prízemie- blok A1) ŠD Mladosť počas letných mesiacov (júl, august) za poplatok.

Výška poplatku:

Jednorazový jednotný poplatok 5€, bez ohľadu na dĺžku trvania odloženia, najneskôr však do konca septembra.

Využitie poplatku:

Peniaze sa využijú pre činnosť RUŠ ( náklady na tlač, propagáciu akcií, samotné organizovanie akcií).

Odovzdanie a vyzdvihnutie chladničiek:

Odovzdanie bude možné od 20.6. do 4.7. Vyzdvihnutie po prázdninách upresníme na našom webe. Vyzdvihnutie je možné najneskôr do konca septembra.

Podmienky využitia služby:

Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí“, tento protokol je nutné vyplniť a odovzdať pri odovzdávaní chladničky, potvrdenú kópiu od RUŠ je potrebné priniesť pri vyzdvihnutí chladničky v septembri.

Postup pri odovzdaní chladničky:

V dňoch od 20.6. do 4.7. bude možné odloženie chladničky vo vyhradených priestoroch ŠD Mladosť. Počas týchto dní v časoch od 9:00 do 11:00, bude v kancelárií RUŠ ( vedľa C,D vrátnice) treba nahlásiť odloženie chladničky. Treba vyplniť  „preberací protokol o odovzdaní a prevzatí“ a zaplatiť jednotný poplatok 5 eur. Potvrdenú kópiu protokolu od RUŠ je nutné priniesť pri preberaní chladničky po lete. Po vyplnení a odovzdaní tlačiva, človek z RUŠ pôjde skontrolovať funkčnosť a čistotu chladničky na izbu, ak bude chladnička v poriadku, treba ju odniesť do vyhradených priestorov na prízemie bloku A1. Treba si zabezpečiť aj samotné dopravenie chladničky do týchto priestorov, tieto služby RUŠ nezabezpečuje. Chladničky prijímame len kompletne rozmrazené, vyčistené, vysušené, nepoškodené a funkčné, čo aj člen RUŠ pri preberaní poctivo skontroluje. Odloženie chladničky je možné len do konca septembra (v zvláštnych prípadoch treba oznámiť, ak si študent príde po chladničku neskôr), avšak po uplynutí tejto doby sa všetky neprevzaté chladničky zlikvidujú.

Vysávač si môžete požičiať aj počas leta

viac info na http://www.rus.sk/sluzby/vysavac/

Letné ubytovanie 2014 – cenník

cennik leto 2014

Odubytovanie 2014 – oznamy

ŠTUDENTI POZOR odubytovanie

odubytovanie 2014

Nemáte ešte plány na leto?

EF jazykové pobyty ponúkajú posledné voľné miesta na jazykových kurzoch v zahraničí. Neváhajte využiť tiež špeciálnu zľavu 5% na intenzíve kurzy určené pre študentov Technickej univerzity. Destinácie, ktoré EF ponúka nájdete na: http://www.jazykovepobyty.sk/dospeli/ils/destinacie/.

Kontaktná osoba: kovacova@jazykovepobyty.sk

Antibordel fotovideo

V mene celej RUŠ sa chceme poďakovať našim partnerom: spoločnosti Accenture, Volis Academy, EF Slovakia, Martinus, University Dance Center, Elam, Ynet, Speai, ako aj fakultám STU a to FEI, SvF, FIIT, FA a FCHPT za to, že sme vďaka nim mohli zorganizovať túto prospešnú a výnimočnú akciu. Tohtoročná rekordná účasť je toho dôkazom. Výhercom všetkých cien gratulujeme!

Antibordel 3.5. 2014

Príď sa zabaviť na akciu a pomôž zlepšiť okolie, v ktorom bývaš!

3.5.2014 o 9:00 na Mladosti, Ťa čaká skvelá zábava, občerstvenie, tombola a ako obvykle možnosť získať  body na internát. Bodové hodnotenie od fakúlt FEI 20 bodov, SvF 10 bodov a FIIT 10 bodov.

V tombole máš možnosť vyhrať hodnotné ceny ako jazykové kurzy, poukazy na knihy, free vstupy do elamu, tytan gymu, junaka, free net a free vstup do tanecneho centra.

Časový hormonogram

Kde: Areál ŠD Mladosť
Kedy: Sobota, 3.5.2014

  • 8:00 Rádio TLIS „BUDÍČEK“
  • 8:45 – 9:00 registrácia účastníkov a rozdelenie účastníkov do pracovných skupín (bloky C a D)
  • 9:00 oficiálne otvorenie akcie
  • 9:00 – 12:30 upratovacie práce
  • 11:30 – 12:30 vypisovanie tombolových lístkov a ich odovzdanie
  • 12:45 obed
  • 13:00 vyhlásenie výsledkov tomboly
  • 14:00 oficiálne ukončenie akcie

Zmena programu vyhradená

ab_poster_03_export

Podporili nás:
Accenture, Volis Academy, EF Slovakia, Martinus, University Dance Center, Titangym, Elam, Ynet, Speai

ab_prospekt_frontside_large

Návrh na spoplatnenie nočných návštev

Vážené vedenie ÚZ ŠDaJ STU, v mene Rady ubytovaných študentov ŠD Mladosť (ďalej ako RUŠ), ktorá je zástupcom ubytovaných študentov na tomto internáte STU, by sme pre lepšie a ústretovejšie bývanie chceli navrhnúť spoplatnenie nočných návštev na internátoch STU. Platenie nočných návštev by bolo rozdelené do niekoľkých kategórií, podľa ktorých by sa určovala aj čiastka za jednotlivú nočnú návštevu.

Kategórie a ich navrhované spoplatnenie:

• študenti o dopredu ohlásená návšteva : 3 eur/noc o neohlásená návšteva : 7 eur/noc

• neštudenti o dopredu ohlásená návšteva : 6 eur/noc o neohlásená návšteva : 14 eur/noc

Veríme, že tento krok dopomôže k častejšiemu nahlasovaniu návštev, čím by sa malo zamädziť pohybu neoprávnených osôb po internátoch STU (zvýšenie bezpečnosti) ako aj k zjednoduchčeniu a zlepšeniu bývania študentov.

Vopred ďakujem za ústretový prístup.

Branislav Pilát Predseda RUŠ Mladosť

Odkladanie chladničiek na leto

Internát nám po žiadosti o miestnosť  na odkladanie chladničiek na leto poskytol miestnosť, celkom pre približne 100 chladničiek. Študenti budú mať pri odubytovaní počas 2 týždňov možnosť odložiť si chladničku v tejto miestnosti. Funkčnosť každej chladničky bude na izbe skontrolovaná technikom, ak bude v dobrom stave, dostane študent dokument, kde bude stav zaznamenaný a súhlas študenta s tým, že ak si po prázdninách do určitého času po chladničku osobne nepríde, budeme ju môcť zlikvidovať. Všetky potrebné informácie budú prístupné pre študentov počas odubytovania na našej webovej stránke a na facebooku.

Rekonštrukcia internátu

Do prvej etapy rekonštrukcie internátu Mladosť spadá kompletná rekonštrukcia obytnej časti (jednotlivé bunky), priestor kuchyniek, schodiska a výmena výťahov, to platí pre bloky B1, B2, B3 a B4. Momentálne prebiehajúce stavebné práce na blokoch B1 a B2 sú vo fáze, kedy je stavba pripravená na dokončovacie práce, takže priestor sociálneho zariadenia je vymurovaný, podlaha je z časti vyrovnaná, elektroinštalácie sú zavedené, inštalácie rozvodov sú v pokročilej fáze, plastové okná sú osadené, čím sa stavba uzavrela a sú možné práce ako kladenie podlahy, omietky a zavedenie zdravotechniky. Objavilo sa niekoľko nečakaných problémov ako je napríklad výškový rozdiel podlahy na balkóne, v izbe a v spoločných priestoroch, čo vytvára ďalší problém s výškou zárubní, toto málo spomalilo doterajší priebeh, ale zatiaľ sa dokončenie týchto dvoch blokov nepredpokladá posúvať a odovzdanie stavby a kolaudácia blokov B1 a B2 sa plánuje na september 2014.

IMG_8101    IMG_8108

Počas leta sa zároveň začne pracovať na blokoch B3 a B4, práce by mali pokračovať rýchlejšie a dokončenie týchto dvoch ďalších blokov sa plánuje na november 2014. Financie sú k dispozícií na celú prvú etapu rekonštrukcie Mladosti. Do prvej etapy nespadá rekonštrukcia prízemia a ani ležatých rozvodov. Bude však v záujme vedenia, aby sa tieto financie získali ďalej ako prvé. Ako volení zástupcovia študentov, máme možnosť vyjadrovať sa k zmenám, ktoré nastávajú počas celej rekonštrukcie. Dispozičné riešenie izby vychádza z návrhu RUŠ. Tento návrh je adekvátny a prispôsobený k funkčnosti takejto internátnej izby.

IMG_8104     IMG_8106

Zámerom bolo oddeliť spiacu časť s posteľami a časť, kde sa študenti učia, čiže časť s písacími stolmi. Z typologického hľadiska je nevyhnutné umiestniť stoly pod okno, kde je denné svetlo, samozrejme študenti budú mať možnosť pri veľkých teplotách použitia vonkajších žalúzií, ktoré zabezpečia optimálne tienenie aj teplotu, ktoré sú na južnej strane nevyhnutné. Navrhli sme niekoľko variant, z ktorých spoločne s vedením, projektantom a na vzájomnej dohode sa vybrala najlepšia alternatíva. Keďže sme postrehli niektoré negatívne ohlasy na písací stôl pod oknom, ktorý by mal byť na trojke izbe spoločný pre všetkých, rozhodli sme sa pre alternatívu a to, že budú k dispozícií tri stoly nezávisle od seba. Budúci obyvatelia sa môžu tešiť na kompletne murovaný sprchovací kút, na nadštandardný priestor kuchyniek, na veľký priestor obytných buniek, ktorý sa vytvorí po odstránení balkónov a na nábytok na mieru pre každú izbu. Verím, že informácie pre študentov sú pozitívne a dúfam, že sa spoločne môžeme tešiť na výsledok tejto rekonštrukcie.

Hlavný partneri:

   

Partneri: