Návrh na spoplatnenie nočných návštev

Vážené vedenie ÚZ ŠDaJ STU, v mene Rady ubytovaných študentov ŠD Mladosť (ďalej ako RUŠ), ktorá je zástupcom ubytovaných študentov na tomto internáte STU, by sme pre lepšie a ústretovejšie bývanie chceli navrhnúť spoplatnenie nočných návštev na internátoch STU. Platenie nočných návštev by bolo rozdelené do niekoľkých kategórií, podľa ktorých by sa určovala aj čiastka za jednotlivú nočnú návštevu.

Kategórie a ich navrhované spoplatnenie:

• študenti o dopredu ohlásená návšteva : 3 eur/noc o neohlásená návšteva : 7 eur/noc

• neštudenti o dopredu ohlásená návšteva : 6 eur/noc o neohlásená návšteva : 14 eur/noc

Veríme, že tento krok dopomôže k častejšiemu nahlasovaniu návštev, čím by sa malo zamädziť pohybu neoprávnených osôb po internátoch STU (zvýšenie bezpečnosti) ako aj k zjednoduchčeniu a zlepšeniu bývania študentov.

Vopred ďakujem za ústretový prístup.

Branislav Pilát Predseda RUŠ Mladosť

PRIPRAVUJEME- Antibordel 3.5. 2014

Príď sa zabaviť na akciu a pomôž zlepšiť okolie, v ktorom bývaš!

3.5.2014 o 9:00 na Mladosti, Ťa čaká skvelá zábava, občerstvenie, tombola a ako obvykle možnosť získať  body na internát. Bodové hodnotenie od fakúlt FEI 20 bodov, SvF 10 bodov a FIIT 10 bodov.

V tombole máš možnosť vyhrať hodnotné ceny ako jazykové kurzy, poukazy na knihy, free vstupy do elamu, tytan gymu, junaka, free net a free vstup do tanecneho centra.

ab_poster_03_export

Podporili nás:
Accenture, Volis Academy, EF Slovakia, Martinus, University Dance Center, Titangym, Elam, Ynet, Speai

ab_prospekt_frontside_large

Odkladanie chladničiek na leto

Internát nám po žiadosti o miestnosť  na odkladanie chladničiek na leto poskytol miestnosť, celkom pre približne 100 chladničiek. Študenti budú mať pri odubytovaní počas 2 týždňov možnosť odložiť si chladničku v tejto miestnosti. Funkčnosť každej chladničky bude na izbe skontrolovaná technikom, ak bude v dobrom stave, dostane študent dokument, kde bude stav zaznamenaný a súhlas študenta s tým, že ak si po prázdninách do určitého času po chladničku osobne nepríde, budeme ju môcť zlikvidovať. Všetky potrebné informácie budú prístupné pre študentov počas odubytovania na našej webovej stránke a na facebooku.

Rekonštrukcia internátu

Do prvej etapy rekonštrukcie internátu Mladosť spadá kompletná rekonštrukcia obytnej časti (jednotlivé bunky), priestor kuchyniek, schodiska a výmena výťahov, to platí pre bloky B1, B2, B3 a B4. Momentálne prebiehajúce stavebné práce na blokoch B1 a B2 sú vo fáze, kedy je stavba pripravená na dokončovacie práce, takže priestor sociálneho zariadenia je vymurovaný, podlaha je z časti vyrovnaná, elektroinštalácie sú zavedené, inštalácie rozvodov sú v pokročilej fáze, plastové okná sú osadené, čím sa stavba uzavrela a sú možné práce ako kladenie podlahy, omietky a zavedenie zdravotechniky. Objavilo sa niekoľko nečakaných problémov ako je napríklad výškový rozdiel podlahy na balkóne, v izbe a v spoločných priestoroch, čo vytvára ďalší problém s výškou zárubní, toto málo spomalilo doterajší priebeh, ale zatiaľ sa dokončenie týchto dvoch blokov nepredpokladá posúvať a odovzdanie stavby a kolaudácia blokov B1 a B2 sa plánuje na september 2014.

IMG_8101    IMG_8108

Počas leta sa zároveň začne pracovať na blokoch B3 a B4, práce by mali pokračovať rýchlejšie a dokončenie týchto dvoch ďalších blokov sa plánuje na november 2014. Financie sú k dispozícií na celú prvú etapu rekonštrukcie Mladosti. Do prvej etapy nespadá rekonštrukcia prízemia a ani ležatých rozvodov. Bude však v záujme vedenia, aby sa tieto financie získali ďalej ako prvé. Ako volení zástupcovia študentov, máme možnosť vyjadrovať sa k zmenám, ktoré nastávajú počas celej rekonštrukcie. Dispozičné riešenie izby vychádza z návrhu RUŠ. Tento návrh je adekvátny a prispôsobený k funkčnosti takejto internátnej izby.

IMG_8104     IMG_8106

Zámerom bolo oddeliť spiacu časť s posteľami a časť, kde sa študenti učia, čiže časť s písacími stolmi. Z typologického hľadiska je nevyhnutné umiestniť stoly pod okno, kde je denné svetlo, samozrejme študenti budú mať možnosť pri veľkých teplotách použitia vonkajších žalúzií, ktoré zabezpečia optimálne tienenie aj teplotu, ktoré sú na južnej strane nevyhnutné. Navrhli sme niekoľko variant, z ktorých spoločne s vedením, projektantom a na vzájomnej dohode sa vybrala najlepšia alternatíva. Keďže sme postrehli niektoré negatívne ohlasy na písací stôl pod oknom, ktorý by mal byť na trojke izbe spoločný pre všetkých, rozhodli sme sa pre alternatívu a to, že budú k dispozícií tri stoly nezávisle od seba. Budúci obyvatelia sa môžu tešiť na kompletne murovaný sprchovací kút, na nadštandardný priestor kuchyniek, na veľký priestor obytných buniek, ktorý sa vytvorí po odstránení balkónov a na nábytok na mieru pre každú izbu. Verím, že informácie pre študentov sú pozitívne a dúfam, že sa spoločne môžeme tešiť na výsledok tejto rekonštrukcie.

Platba bytného pre akademický rok 2013/2014

1. platobné obdobie: od 2.09.- 31.10.2013 so splatnosťou 15.08.2013

2. platobné obdobie: od 1.11.- 31.12.2013 so splatnosťou 31.10.2013

3. platobné obdobie: od 1.01- 28.02.2014 so splatnosťou 27.01.2014

4. platobné obdobie: od 1.03- 30.04.2014 so splatnosťou 28.02.2014

5. platobné obdobie: od 1.05- dňa ukončenia štúd. v prísl. ak. roku, so splatnosťou 30.04.2014

Hlavný partneri:

   

Partneri: