Oznam – odstávka elektriny

Oznamujeme Vám,

že dňa 12.12.2015 /sobota/ v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod. bude odstávka elektriny v celom objekte ŠD Mladosť, Staré Grunty 53, 842 47 Bratislava. Odstávka bude z dôvodu opravy odpínača – TS 741, ku ktorej nás vyzvala Západoslovenská distribučná a.s. Za porozumenie ďakujeme.

S pozdravom.

Cibulčík Peter ved. PÚ ŠD MD

Zmena! 

Dňa 12.12.2015 /sobota/ odstávka elektriny nebude! Náhradný termín opráv je 19.12.2015 /sobota/ v čase od 10:00 hod. do 15,00 hod.

elektricky-prud-original

Vydávanie čistiacich prostriedkov

V dňoch 14.11.2015 – 23.11.2015 sa budú na vrátniciach ŠD Mladosť vydávať čistiace prostriedky, určené pre každú študentskú bunku /kúpeľka, WC/ pre ak. rok 2015/2016. V prípade záujmu o poskytnutie týchto potrieb je nutné, aby sa vždy jeden z ubytovaných na bunke dostavil na príslušnú vrátnicu a s ubytovacím preukazom si prevzal tieto potreby. Pre blok A sa prostriedky budú vydávať na vrátnici AB, pre bloky C a D na vrátnici CD. Blokom B1 a B2 už boli prostriedky vydané v septembri 2015. Čistiace prostriedky sa budú vydávať v čase od 8,00 hod. – 20,00 hod.

Informácie pre ubytovaných v rámci hygienických kontrol!

Internátny nábytok prosíme nevynášať na balkóny, nakoľko sa tam môže poškodiť vplyvom počasia!

Balkóny v rámci svojich možností udržiavať v čistote (žiadne smeti, internátny nábytok…). Dbať aj na to, aby sa zamedzilo zdržiavaniu holubov na balkónoch.

V prípade nejakej závady, túto závadu opakovane zapisovať do knihy závad, až kým nedôjde k náprave. Aj raz týždenne, ak je to nutné.

Ďakujeme :)

Hygienická kontrola

Dňa 05.11.2015 (štvrtok) sa uskutoční hygienická kontrola na izbách na blokoch A1 – A4, v čase od 9,00 – 12,00 hod. Kontrola bude uskutočnená v spolupráci s RUŠ ŠD Mladosť.

prevádzkový úsek
ŠD Mladosť.

Výsledky volieb RUŠ 2015

Zvolení:

1. Lenka Kutlíková s počtom hlasov 156
2. Elena Štefancová s počtom hlasov 139
3. Adriana Ďuricová s počtom hlasov 138
4. Martin Mierka s počtom hlasov 131
5. Lukáš Lizák s počtom hlasov 74

Volení členovia si ako predsedníčku RUŠ Mladosť na rok akad. rok 2015/2016 zvolili Elenu Štefancovú. Tá si za podpredsedu zvolila Martina Mierku.

Veľká vďaka všetkým voličom.

Hlavný partneri:

   

Partneri: