Už máte nakúpené na Vianoce?

image001

Darujte jazykový pobyt v zahraničí a zaručene niekomu spravíte tie najkrajšie Vianoce. Takúto krásnu poukážku Vám u nás radi vyhotovíme na požiadanie info@jazykovepobyty.sk. Nezabúdajte na špeciálnu zľavu iba pre študentov STU vo výške 5% pre intenzívne typy kurzov.

Jazykový pobyt v zahraničí- http://www.ef-slovakia.sk/ils/destinations/

Intenzívne typy kurzov- http://www.ef-slovakia.sk/ils/courses/

Výsledky volieb RUŠ 2014

Zvolení:

1.Paulína Kostelanská s počtom hlasov 97
2-3. Lenka Kutlíková s počtom hlasov 73
2-3. Martin Mierka s počtom hlasov 73
4. Elena Štefancová s počtom hlasov 70
5. Ján Surovčík s počtom hlasov 62

Volení členovia si ako predsedníčku RUŠ Mladosť na rok akad. rok 2014/2015 zvolili Paulínu Kostelanskú. Tá si za podpredsedu zvolila Jána Surovčíka. Zástupca nevolených členov bude Branislav Pilát .

Veľká vďaka všetkým voličom.

Voľby RUŠ 2014

Vyjadri svoj názor na internát, kandiduj alebo sa aspoň zúčastní volieb do RUŠ. Urob aspoň to málo!

  • Dátum konania volieb je stanovený na:  28.10.2014 (utorok) vrátnica AB a 29.10.2014 (streda) vrátnica CD
  • Prijímanie kandidátok do:  26.10.2014 (nedeľa) 23:59
  • Zasielanie kandidátok na: predsednictvo@rus.sk

Ak chceš kandidovať, tak vyplň tento formulár a zašli ho na hore uvedenú adresu

formulár kandidátky

Nábor RUŠ

Chceš niečo zmeniť? Chceš zlepšiť svoje miesto na bývanie?…Tak neváhaj a pridaj sa k nám!!! Srdečne Ťa privítame na našom nábore konaného 12.11.2014. Ak ti uvedený termín nevyhovuje, nevadí. Stačí si stiahnuť, vyplniť dotazník a zaslať nám ho na adresu predsednictvo@rus.sk, prípadne vhodiť do schránky RUŠ na CD vrátnici. My sa ti potom istotne ozveme :)

rus_nabor_plagat

OpenSlava 2014

Už 17. októbra 2014 o 8:00 sa na FIIT STU a FEI STU uskutoční druhý ročník odbornej IT konferencie OpenSlava, ktorá je zameraná na najnovšie trendy v open source a Java technológiách.

Prednášať na podujatie prídu špičkoví experti z celej Európy z popredných IT firiem ako Accenture, Red Hat, CouchBase či Liferay.

Registrácia na podujatie je bezplatná.

Viac informácií na www.openslava.sk

Podujatie organizuje spoločnosť Accenture, popredná svetová spoločnosť poskytujúca služby v oblasti poradenstva, informačných technológií a outsourcingu a RedHat, svetový líder v open-source.

Uskladnenie chladničiek počas leta

Vyzdvihnutie( od 18.9 )

Pre vyzdivihnutie chladničky volajte na číslo .img alebo píšte na .img@.img..img. Prosíme vás, prineste si papier ktorý ste dostali pri odovzdávaní chladničky a zavolajte  niekoho na pomoc, my “odvoz” nezabezpečujeme.

 

Aktualizácia:

Ešte stále je možnosť odložiť chladničku po dohode mailom na .img..img@.img..img alebo na čísle .img.

 

Vedenie ŠD Mladosť sa rozhodlo prijať opatrenie, že počas letných mesiacov (júl, august a časť septembra) sa po odubytovaní všetkých študentov z bunky, okrem častí inventára nesmú nachádzať žiadne iné zariadenia, teda ani chladničky.

Platí to pre priestor izieb, chodieb a aj kuchyniek. Týmto Vás teda žiadame o kompletné vysťahovanie po odubytovaní na letné prázdniny. Uskladnenie chladničiek je však možné v priestoroch na tento účel vyhradených, ktoré bude mať počas dní odubytovávania na starosti RUŠ. Za uskladnenie chladničky na dobu letných mesiacov je zavedený jednotný poplatok vo výške 5 eur.  V opačnom prípade si študent musí zabezpečiť odvoz chladničky do dňa odubytovania sám.

 

Doplňujúce informácie

Dôvod opatrenia:

Vedenie ŠD Mladosť sa rozhodlo k tomuto opatreniu z dôvodu, že na internáte sa nachádza veľké množstvo starých chladničiek, ktoré vo veľkom musí po odchode nezodpovedných ubytovaných zneškodniť samo. To stojí nemalé finančné prostriedky. Takýmto spôsobom sa vedenie snaží podobným problémom predísť.

Možnosti pre ubytovaných:

  • odvoz chladničiek
  •  využitie služby ponúkanej RUŠ

V prípade ak počas celých dvoch letných mesiacov (júl, august) zostane na bunke ubytovaný aspoň jeden študent, chladnička môže zostať v priestoroch bunky.

 

Služba ponúkaná RUŠ

Uskladnenie chladničky vo vymedzených priestoroch ( prízemie- blok A1) ŠD Mladosť počas letných mesiacov (júl, august) za poplatok.

Výška poplatku:

Jednorazový jednotný poplatok 5€, bez ohľadu na dĺžku trvania odloženia, najneskôr však do konca septembra.

Využitie poplatku:

Peniaze sa využijú pre činnosť RUŠ ( náklady na tlač, propagáciu akcií, samotné organizovanie akcií).

Odovzdanie a vyzdvihnutie chladničiek:

Odovzdanie bude možné od 20.6. do 4.7. Vyzdvihnutie po prázdninách upresníme na našom webe. Vyzdvihnutie je možné najneskôr do konca septembra.

Podmienky využitia služby:

Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí“, tento protokol je nutné vyplniť a odovzdať pri odovzdávaní chladničky, potvrdenú kópiu od RUŠ je potrebné priniesť pri vyzdvihnutí chladničky v septembri.

Postup pri odovzdaní chladničky:

V dňoch od 20.6. do 4.7. bude možné odloženie chladničky vo vyhradených priestoroch ŠD Mladosť. Počas týchto dní v časoch od 9:00 do 11:00, bude v kancelárií RUŠ ( vedľa C,D vrátnice) treba nahlásiť odloženie chladničky. Treba vyplniť  „preberací protokol o odovzdaní a prevzatí“ a zaplatiť jednotný poplatok 5 eur. Potvrdenú kópiu protokolu od RUŠ je nutné priniesť pri preberaní chladničky po lete. Po vyplnení a odovzdaní tlačiva, človek z RUŠ pôjde skontrolovať funkčnosť a čistotu chladničky na izbu, ak bude chladnička v poriadku, treba ju odniesť do vyhradených priestorov na prízemie bloku A1. Treba si zabezpečiť aj samotné dopravenie chladničky do týchto priestorov, tieto služby RUŠ nezabezpečuje. Chladničky prijímame len kompletne rozmrazené, vyčistené, vysušené, nepoškodené a funkčné, čo aj člen RUŠ pri preberaní poctivo skontroluje. Odloženie chladničky je možné len do konca septembra (v zvláštnych prípadoch treba oznámiť, ak si študent príde po chladničku neskôr), avšak po uplynutí tejto doby sa všetky neprevzaté chladničky zlikvidujú.

Vysávač si môžete požičiať aj počas leta

viac info na http://www.rus.sk/sluzby/vysavac/

Letné ubytovanie 2014 – cenník

cennik leto 2014

Odubytovanie 2014 – oznamy

ŠTUDENTI POZOR odubytovanie

odubytovanie 2014

Nemáte ešte plány na leto?

EF jazykové pobyty ponúkajú posledné voľné miesta na jazykových kurzoch v zahraničí. Neváhajte využiť tiež špeciálnu zľavu 5% na intenzíve kurzy určené pre študentov Technickej univerzity. Destinácie, ktoré EF ponúka nájdete na: http://www.jazykovepobyty.sk/dospeli/ils/destinacie/.

Kontaktná osoba: kovacova@jazykovepobyty.sk

Hlavný partneri:

   

Partneri: