Uskladnenie vecí počas leta 2016

Aj tento rok bude možnosť uskladnenia vecí vo vymedzených priestoroch ŠD Mladosť počas letných mesiacov (júl, august a časť septembra) za poplatok. Podrobnejšie informácie o mieste a čase zverejníme neskôr. Ostatné podmienky ostali nezmenené, nájdete ich tu.

Vaša RUŠ ŠD Mladosť

Odstávka vody

Z dôvodu nevyhnutných opráv vodovodnej siete ŠD Mladosť bude dňa 27. 05. 2016 od od 8,00 hod. do cca. 15,00 hod. (piatok) úplne prerušená dodávka vody z vodovodu vo všetkých objektoch ŠD Mladosť. Prosíme preto všetkých študentov a bývajúcich, aby si kontrolovali vodovodné uzávery a pripravili si primerané potrebné zásoby vody. Po spustení vody prebehne z technických príčin kontrola prípojok vody vo všetkých bunkách a priestoroch ŠD Mladosť. ŠD Mladosť sa zároveň ospravedlňuje za znížený komfort. Vopred ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.

vedenie ŠD Mladosť

Pokyny k ubytovaniu na akademický rok 2016/2017!

Pozorne si zaznačte tieto termíny:

Podávanie žiadostí o ubytovanie do 15.7. 2016 (okrem novonastupujúcich prvákov)

Rezervácie izieb:

  • 1. kolo 15.6. (00:00) do 30.6. (23:59)
  • 2. kolo 1.7. (00:00) do 31.7. (23:59) schvaľovanie rezervácií 1.8.
  • 3. kolo 2.8. (00:00) do 9.8. (00:00)
  • 4. kolo od 11.8.

Systém automaticky zruší ubytovanie študentovi prvého, druhého aj tretieho stupňa, ktorý si do stanoveného termínu od pridelenia ubytovania nerezervuje izbu. Ubytovanie bude rovnako zrušené ak neuhradíte cenu za I. platobné obdobie v stanovenej lehote splatnosti alebo ju uhradíte s nesprávnou sumou alebo nesprávnym variabilným symbolom. Ubytovanie už nebude možné navrátiť!

Náhradný ANTIBORDEL 2016

Náhradný ANTIBORDEL 2016 sa uskutoční v stredu 18.05.2016 od 13:00 do 16:30. Tento termín sme vybrali z dôvodu termínov, do kedy treba na fakulty spracované zoznamy doručiť. Na náhradný termín stačí prísť na vrátnicu CD o 13:00 a nahlásiť sa na prezenčku prítomným RUŠ-károm, nie je potrebná predregistrácia.
Bohužiaľ, z dôvodu zložitého administratívneho systému na Stavebnej fakulte a faktu, že ZSSVF od nás ako jediné vyžaduje duplicitnú žiadosť na náhradný Antibordel a niekoľkonásobne kratšie lehoty dodania výsledných materiálov, nie je v našej moci prideliť za náhradný termín body stavbárom. Mrzí nás to :/ V prípade sťažnosti sa obráťte na ZSSVF.
Vaša RUŠ ŠD Mladosť

Odstávka vody

Z dôvodu nevyhnutných opráv vodovodnej siete ŠD Mladosť bude dňa od 10. 5. 2016 /od 8,00 hod./ do cca. 12,00 hod. úplne prerušená dodávka vody z vodovodu vo všetkých objektoch ŠD Mladosť. Prosíme preto všetkých študentov a bývajúcich, aby si kontrolovali vodovodné uzávery a pripravili si primerané potrebné zásoby vody. Po spustení vody prebehne z technických príčin kontrola prípojok vody vo všetkých bunkách a priestoroch ŠD Mladosť. ŠD Mladosť sa zároveň ospravedlňuje za znížený komfort. Vopred ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.

vedenie ŠD Mladosť

Hlavný partneri:

   

Partneri: